Kansallisesta tiedepolitiikasta paikalliseen innovaatiopolitiikkaan : Tapauksena Viikin tiedepuisto

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11953
Title: Kansallisesta tiedepolitiikasta paikalliseen innovaatiopolitiikkaan : Tapauksena Viikin tiedepuisto
Author: Kalliovaara, Nina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2006-09-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11953
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tiedepuistojen rakentaminen on nykyään merkittävä osa paikallistason, seututason ja kansallisen tason kaupunkipolitiikkaa niin Suomessa kuin ulkomailla. Helsinki Business and Science Park Viikissä on tieteelliseen tutkimukseen ja innovaatioihin pohjautuva, uudenlainen valtion, Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja elinkeinoelämän kumppanuushanke, jossa kaikilla toimijoilla on omat taloudelliset ja poliittiset intressinsä. Tämän tutkimuksen pääkysymys on julkisen vallan muuttunut rooli Suomen kansallisessa ja paikallisessa tiede- ja teknologiapolitiikassa ja kaupunkipolitiikassa sekä tiedepuistot osana tätä politiikkaa. Tutkimuksen kysymyksinä ovat: Minkälaiset uudenlaiset valtiontason ja kaupunkitason toimijat säätävät ja tekevät tiede- ja kaupunkipolitiikkaa nykypäivän Suomessa? Miten ja miksi nämä uudentyyppiset toimijat eroavat aikaisemman tiedepolitiikan tekijöistä? Mistä tässä toimijoiden muuttumisessa on kyse? Miten uudenlainen politiikka näkyy tiedepuistoissa? Tutkimuskohteina ovat tiede- ja teknologiapolitiikka sekä kaupunkipolitiikka ja näitä politiikkaohjelmia tuottavat ja toteuttavat toimijat Helsingin seudulla, Helsingin kaupungissa ja erityisesti Viikissä sijaitsevassa Helsinki Business and Science Park –tiedepuistossa. Tutkimuksen aineisto koostuu asiantuntijahaastatteluista sekä kirjallisista dokumenteista: mm. laeista, politiikkaohjelmista ja (kehittämis)strategioista. Tutkimus liittyy keskusteluun kaupunkien roolin muutoksesta sekä keskusteluun ylikansallisen tason, kansallistason, kaupunkitason ja paikallistason välisistä suhteista. Suomalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan ja kaupunkipolitiikan 1990-luvun ja 2000-luvun uudenlaisia toimijoita ja ohjelmia analysoidaan valtion toimien uudelleenmitoittamisen teorian (state re-scaling) avulla. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat mm. strateginen kaupunkitila, kaupunkiyrittäjyys ja uusi alueellinen ulkopolitiikka. Tämä tutkimus osoittaa, että Helsingin kaupunkipolitiikassa on tapahtumassa parhaillaan muutos, jota voidaan kutsua strategiseksi uudelleenjärjestymiseksi. Tavoitteiltaan yhdenmukaiset kansallisen tason tiede- ja teknologiapolitiikka sekä kansallisella ja kaupunkitasolla organisoitu kaupunkipolitiikka ovat sulautumassa ja osittain jo sulautuneet yhteen paikallis- ja aluetasolla organisoiduksi paikalliseksi innovaatiopolitiikaksi. Paikallisen innovaatiopolitiikan alku voidaan ajoittaa 1990-luvun loppuun. Uutta tiede-, teknologia- ja kaupunkipolitiikkaa luonnehtivat kaupunkipoliittisten toimijoiden moninaisuus ja suuri määrä sekä uudenlaiset toimintatavat, kuten verkostoyhteistyö sekä strategiset kumppanuudet ja hankkeet (mm. erilaiset kaupunkiohjelmat ja –sopimukset). Kansallisesta näkökulmasta paikallista innovaatiopolitiikkaa toteutetaan osaamiskeskusten ja tiedepuistojen avulla. Viikin tiedepuistossa paikallisena innovaatiopolitiikkana korostuvat sen eri toimijoiden keskinäiset suhteet, intressit ja synergiahyötyjen tavoittelu. Näissä muutoksissa on kyse teknologia- ja kaupunkipolitiikan tasojen muuttumisesta. Näitä muutoksia tutkimuksessa analysoidaan. Tutkimuksessa tarkastellaan tiedepuistoja myös osana globaalin kaupungin politiikkaa. Perustamisvaiheessaan ja alkuvuosinaan 1990-luvulla Viikin tiedepuisto on ollut Helsingin kaupungin ja Suomen valtion globaalin kaupungin ensimmäisen vaiheen politiikkaa. Nyt 2000-luvulla HBSP:n tulisi siirtyä globaalin kaupungin politiikan toiseen vaiheeseen, jossa tuetaan aktiivisesti tiedepuiston ja kaupunkirakenteen hallittua kehitystä.Science parks have a significant role in local, regional and national urban policies in Finland. Helsinki Business and Science Park in Viikki is a public-private partnership having the City of Helsinki, University of Helsinki, Finnish Government and business actors of the region as its partners. In HBSP these actors share a common interest despite their different economic and political interests. This study examines the changing role of the public intervention in Finnish technology and science policies both at the national and local level. The questions of the study are: What kind of national and local level institutions and actors formulate technology and urban policies in Finland today? Are these policies different from the previous actors and policies? The study will analyse the actors formulating and implementing science, technology and urban policies and programmes in the 1990's and 2000's in the Helsinki Metropolitan Region, especially in Helsinki Business and Science Park. The data consists of interviews and documents (like laws, policy programmes and development strategies). The change of the policies and actors is analysed by using the theory of state re-scaling. One important concept of the study is the concept of governance especially at supranational, national, urban and local levels. The study shows that there is happening a shift of the level in urban policy from the previous national science, technology and urban policies to the city level, that combines these policies into new kinds of policies and modes of action. The urban policy in the Helsinki Metropolitan Region can be seen as re-scaled into a new local innovation policy that is organised in the local and metropolitan level. The beginning of the local innovation policy can be traced back in the late 1990's. Typical for the new local innovation policy are new ways of action, e.g. networking, strategic partnerships and projects (e.g. urban programmes and contracts). Manifestations of local innovation policy are science parks and centres of expertise. This study analyses HBSP as an example of new local innovation policy. The study will also discuss the role of this science park in the global city strategy.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tiedepuistot
kaupunkipolitiikka
aluepolitiikka
tiedepolitiika
teknologiapolitiikka
Viikin tiedepuisto
science parks
urban policy
science policy
technology policy
Helsinki
Viikki science park
Subject (ysa): Helsinki -- Viikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.29Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.64Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record