En teoribunden innehållsanalys av familje- och socialarbetares upplevelser av stress, sekundärtraumatisering och utbrändhet

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12008
Title: En teoribunden innehållsanalys av familje- och socialarbetares upplevelser av stress, sekundärtraumatisering och utbrändhet
Author: Klingenberg-Peltola, Anna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2006-04-27
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12008
Thesis level: master's thesis
Abstract: I denna pro gradu- avhandling behandlas social- och familjearbetares upplevelser av stress, sekundärtraumatisering och utbrändhet. Frågor av intresse är: Hur upplever social- och familjearbetarna stress, sekundärtraumatisering och utbrändhet? Hur definierar respondenterna dessa fenomen? Vilka personliga erfarenheter har respondenterna av fenomenen? Vilka orsaker upplever social- och familjearbetarna att ligger bakom stress, utbrändhet och sekundärtraumatisering? Vad upplever social- och familjearbetarna att gör att de orkar med sitt arbete? Avhandlingen består av en teoretisk och en empirisk del. I den teoretiska introduktionen presenteras teorier om stress, sekundärtraumatisering och utbrändhet och vad som anses orsaka fenomenen samt hur man kan förebygga dem. Den empiriska delen består av 16 skrivelser skrivna av social- och familjearbetare som arbetar med barnskydd inom kommunen. Respondenterna var kvinnor i åldern 25-58 år och de hade i medeltal arbetat 10.5 år i sitt nuvarande yrke. Analysmetoden var kvalitativ teoribunden innehållsanalys. Av resultaten framgår att social- och familjearbetarna upplevde sitt arbete som krävande. Respondenterna beskrev stress, sekundärtraumatisering och utbrändhet genom de känslor som fenomenen väckte hos dem. Respondenterna upplevde att faktorer som stress, individuella egenskaper, organisatoriska orsaker och egna traumatiska upplevelser bidrog till sekundärtraumatisering och utbrändhet. Åtgärder som enligt respondenterna förebyggde utmattning var bland annat positiva upplevelser, ”att få tala av sig”, stödet från arbetsgruppen, familjen och fritiden samt skolning och arbetshandledning. Man kan konstatera att respondenternas upplevelser i hög grad överrensstämde med tidigare forskningsrön.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalityöntekijät
perhetyö
stressi
socialarbetare
familjearbetare
stress
sekundärtraumatisering
vikarierande traumatisering
empati


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record