Being lead or in the lead - arvio kolmannen sukupolven matkaviestinskenaarioista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12023
Title: Being lead or in the lead - arvio kolmannen sukupolven matkaviestinskenaarioista
Author: Åman, Pirkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2002-09-23
URI: http://hdl.handle.net/10138/12023
Thesis level: master's thesis
Abstract: Matkapuhelimet ja niihin liittyvät kulttuuriset ja viestinnälliset ilmiöt ovat olennainen osa 2000-luvun alun suomalaiseen tietoyhteiskuntaan ja sen konkretisoitumiseen liittyvää kehitystä. Matkapuhelimet mahdollistavat ajan ja paikan rajoituksia vähentävän ja yksilöllistä elämänhallintaa vahvistavan viestinnän liittyen saumattomasti ihmisten jokapäiväiseen kanssakäymiseen. Matkapuhelimia valmistavat yritykset markkinoivat yleisesti ajatusta siitä, kuinka tuotteensa tulevat mahdollistamaan "maailmanlaajuisen liikkuvan tietoyhteiskunnan" (engl. ”global mobile information society”). Laitevalmistejien tulevaisuuskuvaa rakennetaan mm. visualisoitujen käyttökuvausten avulla. Tutkimusaineistona on kaksi videota, jotka ovat Nokian China Dragon – A 3G Story ja Ericssonin Towards Global Mobile Information Society. Nokian video on valmistunut vuonna 1999 ja Ericssonin vuonna 1998. Tutkielman tarkoituksena on selvittää laadullisen analyysin avulla, minkälaista kuvaa laitevalmistajat rakentavat tulevasta liikkuvasta tietoyhteiskunnasta, ja kuinka he sen tekevät. Videoissa esitettyjen asioiden painotukset on siksi tutkittu analyysikehikon avulla neljästä näkökulmasta, joissa kussakin on alakohtia. Miten digitaalisten medioiden piirteitä ja mahdollisuuksia on havainnollistettu? Mitä piirteitä on painotettu eniten? Kuinka jo olemassa olevia matkaviestintään liittyviä kulttuurisia piirteitä on painotettu? Miten kolmannen sukupolven matkaviestinnän palveluita on painotettu? Mitkä palvelukategoriat saavat eniten havainnollistuksia? Mihin tarpeisiin, missä ympäristöissä ja minkälaiset ihmiset teknologioita tutkimissani skenaarioissa käyttävät? Laitevalmistajat puhuvat skenaarioissaan tulevasta tietoyhteiskunnasta, johon liitetään yleisesti mm. demokratian, työllisyyden lisäämisen, marginaaliryhmien emansipaation sekä etäopiskelun ei-kaupallisia lupauksia. Tutkielmani päätyy kuitenkin siihe, että suurin osa skenaarioista havainnollistaa liiketoiminnan tehokkuuden ja työn tuottavuuden lisäämistä uusien konvergenttien ja mobiilien viestimien avulla. Skenaarioiden tulevaisuuskuvan taustalla on edistysuskoinen, teknologiaa ihannoiva ja taloudellista menestymistä korostava arvomaailma. Lähitulevaisuuden elämää läpäisee jatkuva yhteys toisiin ihmisiin ja tietoteknisiin sovelluksiin viestimien ja niihin liittyvien palveluiden avulla. Skenaarioiden tarkoitus ilmitasolla on havainnollistaa digitaalisten medioiden positiivisia mahdollisuuksia. Syvemmällä ja abstraktimmalla tasolla skenaariovideoissa on kuitenkin myös kyse olemassaolon taistelusta, joka tässä tapauksessa asettuu binaarioppositiolle inkluusio : ekskluusio verkottuneesta, mobiilista digitaalisesta viestinnästä. Ne, jotka käyttävät ja hallitsevat kolmannen sukupolven matkaviestimiä, menestyvät – muut jäävät taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja menestyksen ulkopuolelle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: matkaviestimet
skenaariot
digitaalinen media


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record