Riksdagsvalsdebatten i den finlandssvenska pressen - gynnas SFP?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12036
Title: Riksdagsvalsdebatten i den finlandssvenska pressen - gynnas SFP?
Author: Vihtilä, Camilla
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-09-17
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12036
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med den här avhandlingen är att granska de olika partiernas framkomst i tre finlandssvenska tidningar under riksdagsvalet 2003, och se ifall publiciteten fördelas ojämnt. Jag har studerat Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser för att se ifall det råder några större skillnader mellan tidningarna vad gäller rapporteringen om partierna eller kandidaterna. Jag har utgått från svenska folkpartiet och jämför partiets publicitet med socialdemokraternas, centerns, samlingspartiets, de grönas och kristdemokraternas publicitet. Min hypotes är att svenska folkpartiet gynnats av de finlandssvenska tidningarna, trots att tidningarna är partipolitiskt obundna. Jag har använt kvantitativ innehållsanalys som metod. Eftersom variablerna man mäter innehållet med är likvärdiga får man jämförbara uppgifter. Den kvantitativa innehållsanalysen kännetecknas av att den möjliggör en objektiv, mätbar och verifierbar beskrivning av innehållet i en artikel. Jag har utgått från Sieberts pressteorier, främst den sociala-ansvarsteorin. Pressens obundenhet och objektivitet fungerar som grund för min studie, och Kent Asps definitioner om hur ett parti kan gynnas eller missgynnas i pressen har styrt analysen. Svenska folkpartiet har i alla tidningar fått relativt mycket uppmärksamhet. Partiet har framställts mer positivt än negativt, dock oftast neutralt. Ett missgynnande är det alltså inte frågan om i någon av tidningarna. Svenska folkpartiet har haft en större synlighet än de andra undersökta partierna. Partiskheten tar sig i uttryck främst som kvantitativ partiskhet. Jämförelsen tyder på att Åbo Underrättelser varit det mest fördelaktiga mediet för svenska folkpartiet, medan Hufvudstadsbladet har inte gett partiet någon särställning. Vasabladet ligger mellan de två andra tidningarna. Objektivitetsidealet och journalisternas professionalism syns tydligt i pressens agerande. Tidningarna är alliansfria och presentationen är neutral. Rapporteringen har inte varit så ensidig, att den inte skulle uppfylla objektivitetskraven utan slutprodukten har motsvarat den informationsfunktion medierna har. Den finlandssvenska pressen är inte ett uttryckligt språkrör för svenska folkpartiet. Den professionella etiken är närvarande, även om sfp kvantitativt har fått mer uppmärksamhet än jämförelsepartierna.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: eduskuntavaalit
puolueet
keskustelu
lehdistö
riksdagsval
partier
debatt
press


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record