Yksinasuvien köyhien selviytyminen : merkityksellisyyttä ja tulevaisuusodotuksia

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12045
Title: Yksinasuvien köyhien selviytyminen : merkityksellisyyttä ja tulevaisuusodotuksia
Author: Lindroos, Inka
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Policy
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Pro gradu -työni tavoitteena on tutkia yksinasuvien köyhiksi itsensä määrittelevien ihmisten arjessa selviytymistä. Tutkimuskysymykseni ovat 1) minkälaista on köyhän yksinasuvan arki ja 2) mitä kirjoittajat kertovat selviämisestään köyhyyden aiheuttamista haasteista. Mitkä tekijät edistävät selviytymistä ja mitkä muodostuvat kirjoittajien näkökulmasta selviämisen esteeksi? Minua kiinnostaa myös 3) minkälaisia ehdotuksia heillä itsellään on siitä, miten heitä voitaisiin tilanteessaan tukea tai miten nykyistä tukijärjestelmää voitaisiin muuttaa. Aineistona on 43 Tiede, taide ja köyhä kansa ry:n kirjoituskilpailuun lähetetttyä kirjoitusta. Sisällönanalyysin perinteestä ammennan ajatuksen siitä, että tutkimusta voi tehdä aineistolähtöisesti ja aineiston ehdoilla. En käytä erottavana tekijänä ryhmittelyssä jotakin narratiivisuuteen liittyvää, kuten juonirakennetta, vaan arkikokemuksen sisältöä. Tavoitteeni on tällä tavalla löytää tyypillisiä tarinoita köyhien yksiasuvien arjesta ja selviytymiskeinoista. Tutkimusasetelma on tästä huolimatta teoriasidonnainen, koska nojaudun kuitenkin osassa analyysiä ja johtopäätöksissä aikaisempaan tietoon. Lähtökohta köyhyyteen on omaksuttu Antonovskyn salutogeenisen mallin mukaan, jonka perusteella ongelma ei yleensä ole stressi, vaan se miten ihminen stressiin kykenee vastaamaan ja miten selviämään stressistä huolimatta. Analyysin tuloksena esitellään nelikenttä ja neljä luokkaa, joihin kirjoittajat asettuvat. Luokat ovat luovat selviytyjät, itselliset sopeutujat, taistelijat sekä hiljaiset köyhät. Nelikentän ulottuvuudet ovat elämän merkityksellisyyden kokemus ja tulevaisuusorientaation luonne. Luovat selvityjät kokevat elämässään merkityksellisyyttä mm. vapaaehtoistoiminnan kautta. He käyttävät paljon ei-materiaalisia selvitymiskeinoja ja suhtautuvat tulevaisuuteen valoisasti. Luovat selvityjät ovat nuorin luokka, joka mahdollisesti kertoo uudesta selviytyimisen tavasta tai sitten vain nuoruuden huulluudesta. Taistelijat asettuvat nelikenttään siten että he kertovat etteivät tällä hetkellä koe merkityksellisyyttä elämässään. Sen sijaan he ovat hyvin orientoituneita tulevaisuuteen ja toimivat aktiivisest sen edestä, että se olisi parempi. Taistelijoiden selviämiskeino liittyy siten siihen, että he kiinnittyvät vahvasti tulevaisuuteen, ja pyrkivät tällä mahdollisesti lievittämään arjen musertavuutta. Taistelijat liittävät köyhyyden muita tiukemmin omien oikeuksien loukatuksi tulemisen kokemukseen ja kertovat eniten hankaluuksista sosiaalitoimen ja Kelan kanssa. Itselliset pyrkivät selviämään yksin ja menevät tässä osin äärimmäisyyksiin. Heille tuntuu olevan eritysen tärkeää se, että selviävät yksin. Itselliset eivät hae apua kolmannelta sektorilta. Itselliselle on tärkeää sopeutuminen ja se että tulee toimeen sillä mitä on annettu. Itselliset kertovat kokevansa merkityksellisyyttä elämässään, mutta toisaalta herää kysymys se aitoudesta, koska heidän kirjoituksista kuvastuu ajatustapa, jonka mukaan valittaa ei saa. Hiljaiset köyhät ovat pienin ryhmä. Nelijaon mukaisesti he eivät koe elämässään merkityksellisyyttä eivätkä suuntaudu tulevaan. Hiljaisten tekstit olivat hyvin niukkoja ja lyhyitä. Tämän tutkimuksen yksi löytö onkin se, ettei tämän ihmisryhmän ääni kirjoituskilpailuissa pääse esille. Johtopäätöksissä pohditaan nelikentän perusteella tulevaisuusorientaation merkitystä elämänhallinnalle ja sen tukemiselle, sekä esitän muutamia muutosehdotuksia kirjoituskilpailutekstien pohjalta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12045
Date: 2008-05-12
Subject: yksineläjät
asuminen
köyhyys
arki
selviytyminen
elämänhallinta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record