Fullmäktigemotioner i Vasa, Borgå, Karleby, Närpes, Kristinestad, Kimito och Liljendal : jämförelser mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet och behandlingen av fullmäktigemotioner

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12063
Title: Fullmäktigemotioner i Vasa, Borgå, Karleby, Närpes, Kristinestad, Kimito och Liljendal : jämförelser mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet och behandlingen av fullmäktigemotioner
Author: Lassus-Paavolainen, Eva Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-03-17
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12063
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avhandlingen behandlar hur de enskilda fullmäktigeledamöternas aktivitet genom att lämna in motioner till fullmäktige och behandlingen av fullmäktigemotioner skiljer sig mellan de sju kommunerna Vasa, Borgå, Karleby, Närpes, Kristinestad, Kimito och Liljendal för år 2000-2002. Ämnet intresserar på grund av att det är en central fråga inom arbetsordning och instruktion för fullmäktiges uppgifter. Tre frågeställningar har varit centrala för att kunna jämföra och analysera skillnader. Förstärks valdemokratin och deltagardemokratin inom den representativa demokratin genom att fullmäktigeledamöterna lämnar in motioner till fullmäktige? I hur stor utsträckning använder fullmäktigeledamöterna sin initiativrätt genom att lämna in motioner till fullmäktige? Inom vilken tid blir fullmäktigemotionerna behandlade inom större kommuner med flera fullmäktigeledamöter jämfört med mindre kommuner med färre fullmäktigeledamöter och hur skiljer arbetsordningen för fullmäktige i de olika kommunerna samt hur fördelar sig motionerna innehållsmässigt med frågorna vad, hur, varför och vem samt har motionerna en förstärkande mekanism i frågor som det gäller? Forskningsmetoden har varit jämförelser och analyser från fullmäktigeprotokoll och protokoll från de olika sektorerna som tagits ut från kommunernas centralarkiv. Ur protokollen och bilagorna har allt tagits ut som har att göra med motionernas inlämnande, innehåll, beredning och beslut samt fullmäktigeledamöternas partitillhörighet. Ytterligare har jämförelser och analyser gjorts gällande kommunernas storlek enligt invånarantal, språkförhållanden, partiförhållanden angående styrkeförhållanden mellan blocken i fullmäktige, valdeltagande och hur arbetsordningen för fullmäktige skiljer sig mellan de sju kommunerna. Det empiriska materialet har prövats teoretiskt enligt Peter Bachrachs och Morton S. Baratz modell av den politiska processen samt enligt Mikael Gilljams och Jörgen Hermanssons teori om demokratins mekanismer. Resultatet från jämförelser mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet blev att de flesta motionerna lämnades in till fullmäktige i större kommuner med 51 fullmäktigeledamöter. Där fanns det en hög motionsaktivitet. I kommuner med språkförhållanden där det fanns mindre än 50 procent svenskspråkiga invånare var motionsaktiviteten hög och med en partistruktur med flera partier i fullmäktige där var motionsaktiviteten hög. I kommuner med ett högt valdeltagande i val där var motionsaktiviteten normal och i kommuner med ett lägre valdeltagande i val där var motionsaktiviteten hög. I vissa kommuner behandlades motionerna snabbare än i andra. I Närpes inom ett år och i de andra kommunerna fanns motioner under beredning från föregående år. Genom de jämförelser och sammanställningar som har gjorts kan man se, att det finns vissa skillnader mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet och kommunernas sätt att behandla fullmäktigemotioner.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: fullmäktigemotioner
motioner
kommunfullmäktigeledamöter
stadsfullmäktigeledamöter
kommunfullmäktige
stadsfullmäktige
kommuner
städer


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record