Tuottavuuden muutos Suomen sulfaattiselluteollisuudessa: Malmquist-Luenberger tuottavuusindeksin sovellutus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12065
Title: Tuottavuuden muutos Suomen sulfaattiselluteollisuudessa: Malmquist-Luenberger tuottavuusindeksin sovellutus
Author: Kemppi, Heikki
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-11-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12065
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan tuottavuuden muutosta Suomen sulfaattiselluteollisuudessa vuosina 1980-1994. Teollisuuden tuotanto myös sulfaattisellun tuotanto koostuu hyödyllisestä tuotoksesta - tässä nimenomaisessa tapauksessa sellusta -ja haitallisista tuotoksista eli päästöistä ympäristöön. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ko. teollisuuden alan päästöjä vesistöön. Tavanomainen tuottavuuden ja tehokkuuden mittaus ottaa huomioon hyödylliset tuotokset, useimmiten markkinatuotokset ja käytetyt markkinapanokset. Tyypillisesti kuitenkin yhteiskunta edellyttää yritysten vähentävän haitakkaiden määriä Tavanomaisen tuottavuuden muutoksen mittauksessa ko. haittakkeiden määärän vähentäminen ilmenee panosten lisääntyneenä käyttönä ja tuotannon vähentymisenä, siis tuottavuuden kehitystä hidastavana tekijänä. Tutkimuksessa esitetään tuottavuuden muutoksen mittausmenettely, jolla voidaan ottaa huomioon sekä hyödyllisten tuotosten määärän kasvu että haitakkaiden määrän vähentyminen. Tutkimuksessa esitellään tekniikkamalli, joka toteuttaa tuotosten heikon hävitettävyyden, g-hävitettävyyden sekä haitallisen ja hyödyllisen tuotoksen yhteistuotannollisuuden. Malmquist-Luenberger -tuottavuusindeksi perustuu suunnattuun tuotosetäisyysfunktioon, jonka ominaisuudet esitellään. G-suunnattu tuotosetäisyysfunktio on teoreettinen peruste tuottavuuden muutoksen mittaamiseen, jossa myös haittakkeiden vähentyminen on otettu huomioon. Empiirinen tekniikkamalli on paloittain lineaarinen ei-parametrinen tekniikkamalli. Suunnatut tuotosetiiisyystunktiot voidaan ko. tekniikkamallin tapauksessa laskea lineaarisen ohjelmoinnin menetelmillä. Koska saatavilla ei ole valmista ohjelmistoa, jolla suunnatut tuotosetäisyysfunkiot voidaan laskea, laskelmien edellyttävä ohjelma on tehty itse. Suomen sulfaattiselluteollisuutta koskevalla aineistoilla osoittautuu, että aineistolla ei voida laskea kaikkia Malmquist - tuottavuusindeksin edellyttämiä sekoitettuja tuotosetäisyysfunktioita haitakkaiden ollessa heikosti hävitettäviä. Sama ongelma esiintyy myös Fären ja Chungin aineistolla. Tällöin ongelma voidaan yrittää ratkaista laskemalla Malmquist-Luenherger -tuottavuusindeksiä, jossa käytetään suunnattua tuotosetäisyysfunktiota. Käytetyllä aineistolla ei voida laskea kaikkia suunnattuja tuotosetäisyysfunktioitakaan. Kyseessä oleva laskentaongelma johtuu suunnatun tuotosetäisyysfunktion ja datan ominaisuuksista, joten suunnattu tuotosetäisyysfunktio ei aina välttämättä ratkaise Malmquist- tuottavuusindeksin laskentaongelmaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tuottavuuden muutos
ympäristöpäästöt
tuottavuusindeksi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record