Ruotsin turvallisuuspoliittiset ratkaisut ja Venäjän uhka : Turvallisuusdilemman teoria maiden välisissä suhteissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12075
Title: Ruotsin turvallisuuspoliittiset ratkaisut ja Venäjän uhka : Turvallisuusdilemman teoria maiden välisissä suhteissa
Author: Manninen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12075
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella turvallisuusdilemman teorian selitysvoimaa Ruotsin ja Venäjän suhteissa. Suhteita tarkastellaan Ruotsin turvallisuuspoliittisten ratkaisujen näkökulmasta, peilaten niitä Venäjän kehitykseen. Mielenkiinto tutkimuksen tekoon heräsi Ruotsissa viime aikoina käydyn kiivaan turvallisuuspoliittisen keskustelun myötä. Lisäksi turvallisuusdilemman teoria on vakiintuneesta asemastaan huolimatta saanut osakseen hyvin vähän empiiristä tutkimusta, mistä syystä teorian haastaminen tuntui mielekkäältä tehtävältä. Turvallisuusdilemman mukaan valtion A varustautuessa myös valtion B tulisi vastata kasvavaan uhkaan joko varustautumalla tai liittoutumalla. Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuvan Ruotsin ja Venäjän tapauksessa. Samalla kun Venäjä lisää sotilaallista voimaansa, Ruotsi leikkaa erityisesti alueellisen puolustuksensa budjettia. Tutkielman hypoteesi, ettei turvallisuusdilemman teoria täysin selitä tapausta, ei kuitenkaan yksiselitteisesti osoittautunut oikeaksi. Vaikka teorian selitysvoimassa on useita aukkoja, tarjoaa se kuitenkin mielenkiintoisen tulkinnan Ruotsin ja Venäjän suhteista. Ruotsin turvallisuuspolitiikkaa tarkastelemalla voi todeta, että Ruotsi on ratkaisuissaan siirtynyt turvallisuusdilemman jälkeiseen aikaan turvallisuusyhteisöajattelun, geopolitiikan ja neutraliteettiperinteen avulla. Sen sijaan Venäjä on ajautunut syvemmälle turvallisuusdilemmaan erityisesti suhteissaan yleisimmin länsimaita kohtaan. Venäjä kokee länsimaat uhaksi, ja erityisesti Yhdysvaltain lisääntyvä vaikutus Venäjän entisillä sidosalueilla aikaansaa aggressiivista käytöstä Venäjän taholta. Länsimaiden rooli onkin ensisijainen turvallisuusdilemman spiraalikierteen lopettamisessa ja vastakkainasettelun voittamisessa. Ensisijaista on osapuolten välisen luottamuksen rakentaminen. Myös Ruotsilla voi olla tilanteen parantamiseen neutraalisen asemansa vuoksi paljon annettavaa. Uusi epävarmuuden aika selittää myös osaltaan sitä, mikseivät yksittäiset teoriat kykene selittämään maiden välisiä suhteita kokonaisvaltaisesti. Uusien, moninaisempien uhkakuvien tutkimiseen tarvitsemme myös laaja-alaisempia kansainvälisen politiikan teorioita. Mielenkiintoisimpiin ja hedelmällisimpiin tulkintoihin päästään teorioita ja selitysmalleja yhdistelemällä. Tämän tutkielman lähteinä on käytetty kirjallisuuslähteitä sekä tutkielman aiheen tuoreudesta johtuen myös sanomalehtilähteitä. Ruotsin turvallisuuspolitiikkaa kartoitettaessa on käytetty myös Ruotsin hallituksen virallisia asiakirjoja, kuten uusinta turvallisuuspoliittista selontekoa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kansainväliset suhteet
turvallisuuspolitiikka
uhkakuvat
varustautuminen
turvallisuusdilemman teoria
Ruotsi
Venäjä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record