Tyttöjen koulutuksen esteet intiassa - Perheen päätöksenteko ja työmarkkinasyrjintä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12124
Title: Tyttöjen koulutuksen esteet intiassa - Perheen päätöksenteko ja työmarkkinasyrjintä
Author: Malinen, Sanna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2007-12-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12124
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työssä tutkitaan, miksi Intiassa tyttöjä koulutetaan keskimäärin vähemmän kuin poikia. Intia on valittu tarkastelun kohteeksi kolmesta syystä. Ensiksikin Intiaa käsittelevää kirjallisuutta aiheesta on runsaasti. Lisäksi Intiassa asuu lähes kuudesosa maailman väestöstä ja tyttöjen koulutustaso on siellä selvästi poikia matalampi. Esimerkiksi neljäsosa intialaisista miehistä on lukutaidottomia, kun taas naisista lukutaidottomia on lähes puolet. Aluksi tarkastellaan kotitalouden päätöksentekomalleja. Näitä ovat unitaarimalli, jossa vanhempien preferenssit esitetään yhdessä hyötyfunktiossa sekä kaksi erilaista peliteoreettista mallia joissa vanhemmilla ovat omat hyötyfunktiot: ei-kooperatiivinen malli ja yhteistyö-neuvottelumalli. Näillä voidaan laaja-alaisesti tutkia vanhempien koulutusinvestointipäätöksiä. Malleja vertaillaan ja mietitään, miten vanhempien toisistaan eroavat preferenssit vaikuttavat koulutuspäätöksiin. Päätöksentekomallien keskeinen tulos on, että koulutuksen sukupuolivinouma on tulosta kotitalouden investointistrategiasta. Kotitalouden kannattaa osoittaa varoja vähemmän kalliiseen ja enemmän tuottavaan lapseen eli poikaan. Intian avioliittokäytäntöjen vaikutusta tyttöjen koulutukseen tutkitaan kotitalouden päätöksentekomallilla, joka on erityistapaus unitaarimallista. Intialaisia avioliittokäytäntöjä ovat naisten muuttaminen sulhasen perheeseen ja myötäjäisten maksaminen sulhasen perheelle. Näiden huomataan vaikuttavan perheiden koulutuspäätöksiin. Työmarkkinasyrjintä voi alentaa naisten tuottoja koulutuksesta. Mallilla diskriminaatiosta työmarkkinoilla tarkastellaan tätä vaikutusta ja esitellään empiirisiä tuloksia Intiasta. Intian kulttuurin erikoispiirteet – erityisesti kastijärjestelmä ja uskontojen voimakas asema – mahdollisesti vähentävät tyttöjen koulutusta. Kuitenkin globalisaation aiheuttama yhteiskunnan muutos saattaa auttaa näitä aikaisemmin syrjittyjä ryhmiä. Kastisysteemi alkaa menettää merkitystään, kuten on jo huomattu käyvän Intian kaupungeissa. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Pasqua, Silvia (2005): Gender Bias in Parental Investments in Children's Education: A Theoretical Analysis. Review of Economics of the Household 3, 291-314 Kingdon, Geeta Gandhi (1998): Does the Labour Market Explain Lower Female Schooling in India? The Journal of Development Studies (35)1, 39-65 Lahiri, Sajal & Self, Sharmistha (2007): Gender Bias in Education: The Role of Inter-household Externality, Dowry and other Social Institutions. Review of Development Economics 11(4) 591-606
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: koulutus
tytöt
lapset
naiset
avioliitto
kotitaloudet
päätöksenteko
päätöksentekomallit
työmarkkinat
syrjintä
sukupuolisyrjintä
eriarvoisuus
yhteiskunnallinen muutos
globalisaatio
Intia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record