Toimistotyöntekijän toimijan aseman tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12151
Title: Toimistotyöntekijän toimijan aseman tarkastelua
Author: Sorjonen, Pia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-01-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12151
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma on tehty Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry:n toimeksiannosta. Tavoitteena oli saada taustatietoja, jotka auttaisivat Kunnallisvirkamiesliittoa tukemaan toimistotyöntekijäjäseniään työelämän muutostilanteissa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan toimistotyöntekijöiden ammatti-identiteetin rakentumista toimijan aseman näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten toimistotyöntekijät ottavat kantaa aikaisemmista tutkimuksista esiinnostettuihin seikkoihin, joiden oletetaan luonnehtivan toimistotyöntekijän toimijan asemaa. Lisäksi tarkastellaan, millaista toimijan asemaa toimistotyöntekijät itse perusteluillaan rakentavat. Laadullisen asennetutkimusmentelmän avulla kerättiin argumentatiivisesti rakentuva puheaineisto, jossa haastateltavat ottavat kantaa heidän toimijan asemaansa koskeviin väittämiin ja perustelevat mielipiteitään. Oletetuista toimistotyöntekijän toimijan asemaan liittyvistä seikoista muodostettiin kustakin yksi väittämä. Tarkasteltaviksi halutut asiat (toimistotyön näkymättömyys, alisteisuus, ammattitaidon sidonnaisuus työyhteisöön, sosiaalisten taitojen merkitys, työyhteisöön sitoutuneisuus ja ammatillinen kehittyminen) kiteytettiin siis kuuteen väittämään. Esiteltävä analyysi perustuu 14 toimistotyöntekijänaisen haastatteluun. Haastateltavat olivat kahden keskisuuren paikkakunnan keskusvirastolla työskenteleviä KVL:n jäseniä. Tutkielman aineiston perusteella toimistotyöntekijöiden ammatti-identiteetin rakentuminen pohjautuu ennen kaikkea työyhteisöön. Haastateltujen kommentoinnissa oli mukana myös ammatillisuuden korostamista, joka ei kuitenkaan koskenut kaikkia toimistotyössä vaadittavia taitoja. Toimistotyöntekijöiden ammatti-identiteetin kehittämisen kannalta kiinnostavinta on, että aineiston perusteella toimistotyöntekijät mieltävät ammattitaitonsa kapeasti. Kommentoinnissa tekniset taidot liitettiin suoremmin ammattitaitoon kuuluvaksi kuin sosiaaliset taidot, vaikka toisten kanssa toimeentulemisen perusteltiin olevan työtehtävien hoitamisen edellytys. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Alasuutari, P. (1996). Toinen tasavalta. Suomi 1946 – 1994. Korvajärvi, P. (1990). Toimistotyöntekijäin yhteisöt ja muutoksen hallinta. Rantalaiho, L. (1986). (toim.): Toimistotyö, toimistotyöntekijät ja toimistoautomaatio. Vesala, K. (1996). Yrittäjyys ja individualismi. Relationistinen linjaus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: toimistotyöntekijät
ammatti-identiteetti
asenteet
kvalitatiivinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record