Valtapolitiikan ja yhteistyön merkkejä - Saksan uusi ulkopolitiikka itsevarmuuden ja jatkuvuuden viitekehyksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12173
Title: Valtapolitiikan ja yhteistyön merkkejä - Saksan uusi ulkopolitiikka itsevarmuuden ja jatkuvuuden viitekehyksessä
Author: Saarikivi, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-11-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12173
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Saksan liittovaltion uuden ulkopolitiikan linjauksia eurooppalaisessa yhteistyössä. Tutkimus painottuu Saksojen yhdistymisen jälkeiseen ajankohtaan sekä punavihreän hallituksen aikakauteen. Tavoitteena on selvittää, mitä merkkejä liittovaltion ulkopolitiikassa on muutoksesta (valtapoliittiset keinot) ja mitä jatkuvuudesta (yhteistyön tärkeys). Empiiristen esimerkkien avulla tutkitaan, miten maan suhtautuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on muuttunut. Lisäksi pohditaan Saksan toimia Maastrichtin sopimusneuvotteluissa, jotta maan roolista eurooppalaisessa yhteistyössä saadaan kattavampi kuva. Tutkielman lähestymistapa on poikkeava. Työ muodostuu kahdesta pääluvusta, joissa molemmissa tarkastellaan vaihtoehtoisista näkökulmista Saksan asemaa Euroopassa. Näin ollen työ ei rakennu perinteisestä teoreettisesta ja empiirisestä osiosta. Lähestymistapa mahdollistaa sen, että työn tutkimuskysymyksiin voidaan pureutua heti alusta alkaen. Tutkimuksen tavoitteena on lähestyä Saksan ulkopolitiikan tutkimuskenttää uudesta ja haasteellisesta näkökulmasta. Työ on tosiasioihin perustuva kuvaileva tutkimus. Aineiston analyysi pohjautuu aiemmin tehdyistä teoreettisista tutkimuksista sekä empiirisestä aineistosta saatujen tulosten yhdistelyyn ja uudelleentulkintaan. Työn lähtökohtana on Dirk Petersin artikkeli ”The Debate about a New German Foreign Policy after Unification” (2001), jonka mukaan Saksan ulkopolitiikan tutkimuskentästä on erotettavissa kaksi suuntausta. Itsevarmuutta korostavan suuntauksen perustuessa kansainvälisen politiikan uusrealistiseen teoriaan, nojautuu jatkuvuutta korostava suuntaus uusliberalistisen institutionalismin teoriaan. Luokittelemalla Saksan ulkopolitiikan tutkijat ja asiantuntijat itsenäisesti jommankumman suuntauksen edustajiksi, on tavoitteena ollut Saksan ulkopoliittisen tutkimuskentän perusteellinen tarkastelu. Kyseessä on ennen kaikkea analyyttinen menetelmä, jonka soveltaminen käytäntöön ei ole aivan yksiselitteistä. Saksan ulkopoliittinen linja ei ole yhdenmukainen. Toisissa asioissa painotetaan kansallista etua ja toisissa eurooppalaista sekä kansainvälistä etua. Kansallista etua tähdennetään esimerkiksi EU:n toiminnan maksuosuutta sekä institutionaalisia ratkaisuja koskevissa asioissa. Eurooppalaisia arvoja ja kansainvälistä yhteistyötä edistetään kansainvälisen järjestelmän vakauteen liittyvissä asioissa. Arvioitaessa Saksan suhtautumista sotilaallisiin konflikteihin esiin nousee sekä itsevarmuuden että jatkuvuuden elementtejä. Itsevarmuus näkyy siinä, että maan ulkopoliittinen johto on valmis – kritisoinnin uhallakin – arvostelemaan toimijoita, jotka konfliktitilanteissa rikkovat demokratian periaatteita. Jatkuvuus taas korostuu siinä, että kansainvälisen yhteisön vastuuta painotetaan rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
edut - eurooppalaisuus - kansainvälisyys
ulkopolitiikka - muutos - jatkuvuus
ulkopolitiikka - edut - Saksa
konfliktit - ratkaisut - arvot
arvot - eurooppalaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record