On the learnability of rational expectations equilibria in three business cycle models

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12175
Title: On the learnability of rational expectations equilibria in three business cycle models
Author: Packalén, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12175
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan rationaalisten odotusten tasapainojen opittavuutta kolmessa yleisen tasapainon suhdannevaihtelumallissa. Käytettävät taloudelliset suhdannevaihtelumallit ovat reaalisten suhdannevaihteluiden perusmalli, kasvavien skaalatuottojen malli ja sekä staattisella että dynaamisella komplementaarisuustermillä varustettu malli. Malleissa suhdannevaihteluita aiheuttavat sekä tuotantoteknologiaan vaikuttavat teknologiashokit että edustavan kuluttajan työn ja vapaa-ajan väliseen rajasubstituutiosuhteeseen vaikuttavat preferenssishokit. Kahdessa jälkimmäisessä mallissa tarkastellaan myös auringonpilkkumuuttujien vaikutuksia sisältävien tasapainojen olemassaoloa ja opittavuutta. Tasapainojen opittavuusanalyysissä käytettävät rekursiiviset oppimismenetelmät ovat pienimmän neliösumman menetelmä sekä vain tavoitefunktion neliövirheen gradientin hyödyksi käyttävä gradienttialgoritmi. Tasapainojen opittavuuden tutkimisen tavoitteena voi yleisesti olla tasapainojen oikeuttaminen järkevän ja laskennallisesti mahdollisen yritys- ja erehdysprosessin tuloksena, tutkijan pyrkimys valita eri tasapainojen väliltä monta rationaalisten odotusten tasapainoa sisältävissä malleissa tai rationaalisten odotusten tasapainoista mahdollisesti poikkeavien ns. oppimissääntö-tasapainojen dynamiikan analyysi. Tässä tutkielmassa keskitytään kahteen ensimmäiseen tavoitteeseen, mutta esitellään myös lyhyesti oppimissääntötasapainojen analyysin periaatteet ja tutkielman tulosten seuraukset oppimissääntötasapainojen analyysiin. Tutkielmassa todistetaan että reaalisten suhdannevaihteluiden perusmallin ainoa rationaalisten odotusten tasapaino on lokaalisti stabiili pienimmän neliösumman oppimismenetelmän suhteen mallin kaikilla mahdollisilla rakenteellisten parametrien arvoilla. Lisäksi tietokoneohjelmaa hyväksi käyttäen havaitaan että kaikissa malleissa suurimmalla osalla parametriarvoista kahden oppimissäännön stabiilisuusominaisuudet ovat samat. Tutkielmassa esitetään kuitenkin myös esimerkit tapauksista joissa pienimmän neliösumman oppimismenetelmän ja gradienttioppimismenetelmän stabiilisuusominaisuudet poikkeavat toisistaan. Tämä tapahtuu kuitenkin vain sellaisilla rakenteellisten parametrien arvoilla, joilla mallit eivät kuvaa hyvin nykyajan markkinatalouksia. Oppimisongelman formuloinnin ja tasapainojen stabiilisuustarkastelun lisäksi tutkielman kontribuutiona on tasapainojen olemassaoloanalyysin selventäminen sekä epälineaaristen mallien eri linearisaatioiden opittavuuden analyysiin liittyvien ongelmakohtien esittely. Jälkimmäiseen liittyen esitetään loppupäätelmien yhteydessä kaksi keskeistä avointa ongelmaa, joiden tarkastelu olisi tärkeää jo tutkielman tulosten merkittävyyden arvioinnin kannalta. Näiden ongelmien läheisempi tarkastelu jää kuitenkin tulevan tutkimuksen kohteiksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: suhdannevaihtelut - odotukset - tasapaino
oppiminen - taloudelliset mallit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record