Aktivointisuunnitelma - toinen mahdollisuus? Suunnitelmaan osallistuneiden kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12198
Title: Aktivointisuunnitelma - toinen mahdollisuus? Suunnitelmaan osallistuneiden kokemuksia
Author: Frangén, Teija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-10-13
URI: http://hdl.handle.net/10138/12198
Thesis level: master's thesis
Abstract: Mielenkiinnon kohteena opinnäytetyössä on, mitä uusi lainsäädäntö aktivointisuunnitelmasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta sekä meneillään oleva sosiaalipolitiikan muutos tarkoittaa uuden politiikan kohteiden näkökulmasta tarkasteltuna. Teemahaastatteluiden avulla on kuvattu, miten aktivointisuunnitelma on vaikuttanut haastateltavien henkilöiden elämään, millaista heidän elämänsä on verrattuna aikaisempaan ja minkälaisen merkityksen aktivointisuunnitelmaan osallistuneet haastateltavat antavat aktivointisuunnitelmalle. Apuna kuvaamisessa on käytetty elämänpolitiikkaan sisältyviä toisien mahdollisuuksien ja elämänhallinnan käsitteitä sekä työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan nelikenttää, joista muodostuu 1. aktiivisen työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan, 2. aktiivisen työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan vaikeuksien, 3. passiivisen työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan sekä 4. passiivisen työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan vaikeuksien ryhmistä. Puolet haastatelluista pitää aktivointisuunnitelmaa kohdallaan hyvänä ja hyödyllisenä tai huomaa aktivointisuunnitelmasta seuranneita hyviä muutoksia elämässään. Hyviä muutoksia ovat lisääntyneet sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden väheneminen, taloudellisen tilanteen parantuminen ja onnistumisen kokemukset, mutta myös vastoinkäymisiä oli ollut. Puolet haastatelluista pitää aktivointisuunnitelmaa kohdallaan turhana ja merkityksettömänä, vaikka toiveita paremmasta oli ollut. Jako kulki myös sukupuolen mukaan: miesten suhtautuminen on varauksellisempaa, kun taas enemmistö naisista näkee elämässään monia aktivointisuunnitelmasta seuranneita hyviä asioita. Näyttää siltä, että työelämäpolulla voivat edetä ainakin verkalleen ne, jotka suuntautuvat työelämään aktiivisesti elämänhallinnan vaikeuksista huolimatta. Työelämäpolulla eteneminen ei tässä käytetyn jaottelun mukaan ole mahdollista niiden kohdalla, jotka suuntautuvat työelämään passiivisesti. Elämänhallinnan vaikeudet yksistään eivät sulje pois työelämäpolulla etenemistä, mutta passiivinen suuntautuminen työelämään sulkee. Tärkeimmät lähteet: Ala-Kauhaluoma ym. (2002) Aktiivisen sosiaalipolitiikan reformi 2001. Väliraportti kuntouttavan työtoiminnan –lain kohdentumisesta ja tuloksista; Giddens, Anthony (1994) Beyond left and right. The Future of Radical Politics; Hautamäki, Antti (1997) Hyvä elämä kansalaisten Suomessa; Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001); Roos, J.P. (1988) Elämäntavasta elämänkertaan. –Elämäntapaa etsimässä 2.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: elämänhallinta - mahdollisuudet
työelämä - aktivointi - suunnitelmat
työelämä - aktiivisuus - passiivisuus
lainsäädäntö - kuntoutus - työelämä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record