Federaation piirikuntauudistus: hallinnonuudistus Venäjällä

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12211
Title: Federaation piirikuntauudistus: hallinnonuudistus Venäjällä
Author: Wanner, Petri Juhani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-05-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12211
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoitus on perehtyä Venäjällä toukokuussa 2000 toteutettuun federaation piirikuntauudistukseen hallinnon uudistamisen näkökulmasta. Federaation piirikunnat ovat yksi askel presidentti Vladimir Putinin suuremmassa Venäjän federaatiota koskevassa uudelleen järjestelyssä. Federaation piirikunnat, jotka ovat ylialueellisia hallintoyksiköitä, toimivat välihallintotasona keskuksen ja alueiden välissä. Federaation piirikuntia johtavat presidentin edustajat, joiden rooli on keskeinen arvioitaessa federaation piirikuntia. Federaation piirikuntia tutkimuksessa lähestytään kahdelta eri tasolta. Ensimmäisen tason muodostavat hallinnonuudistuksen yleiset olosuhteet Venäjällä, jotka ovat samoja kaikille hallinnonuudistuksille. Toisen tason muodostavat tapausspesifiset tekijät, jotka vaikuttavat yksittäisen uudistuksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Tarkastelemalla federaation piirikuntia edellä esitettyjen tekijöiden valossa pystytään päättelemään, että onko hallinnonuudistus onnistunut. Tutkimuksen aineistona on käytetty eri tutkijoiden artikkeleita Venäjän hallinnosta ja federaation piirikunnista. Aineistoa on täydennetty neljällä asiantuntijahaastattelulla, jotka suoritettiin joulukuussa 2002 Moskovassa. Tutkimuksen viitekehys sopii hyvin federaation piirikuntauudistuksen arvioimiseen, ja sitä voidaan soveltaa myös muiden hallinnonuudistusten arvioimiseen. Yleisissä hallinnon uudistamisen olosuhteissa Venäjällä keskeisin merkitys on toimeenpanevalla vallalla, joka on presidentin johtamana hyvin vahva tekijä Venäjällä. Vahvan toimeenpanevan vallan vastavoima on hyvin politisoitunut hallintojärjestelmä, joka pystyy vastustamaan hallinnon uudistamista helposti. Tämän vuoksi hallinnonuudistusten toteuttaminen on Venäjällä hyvin vaikeaa. Keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttivat federaation piirikuntauudistuksen onnistumiseen olivat presidentin vahva tuki, uudistuksen erinomainen ajoitus sekä uudistettavan presidentin edustusinstituution uudistamisen helppous, jonka kautta oli kuitenkin mahdollista suorittaa merkittävä hallinnonuudistus, jonka avulla on mahdollista vaikuttaa venäläisen yhteiskunnan eri osiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Putin, Vladimir
Federaation piirikunta
Venäjä
hallinnon uudistaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record