Towards Equality: Creation of the Disability Movement in Central Asia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12227
Title: Towards Equality: Creation of the Disability Movement in Central Asia
Author: Katsui, Hisayo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-02-17
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12227
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: This study focused on political approach of civic activism in the field of disability. The political approach refers to rights-oriented approach that challenges existing unequal power structure so that ultimate goal of equality is fulfilled. This approach was elaborated through a project investigation of a Finnish disabled people's organisation in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. In order to understand this organisational reality, its background context, namely daily experiences of disabled people in Central Asia, was also scrutinised. The aims were to clarify vulnerability creation mechanism, complex reality of the Finnish intervention in Central Asia and possibility of the political approach in Central Asia. Final goal was that this thesis, including its process, both academically and practically contributes to the disability movement and their equality. Basic qualitative methodology with deep, personal interviews and observation was applied. Perspective of disabled people was central. Data analysis applied similar method as qualitative content analysis and was made with disability theories: social and political models of disability. The main findings are three-folded. Firstly, the study clarified the main factors of the vulnerability creation mechanism that makes and reinforces the deviant role of disabled people in Central Asia. This clarification proves that disability is a human construction not only in Western countries but also in ex-socialist countries. That is, West-oriented social model of disability makes sense in these countries. Secondly, heterogeneity of disabled people became clear despite of the existence of the social mechanism. Having acknowledged the multiplicity, fighting against disability needs multiple approaches firstly to deal with the multiple layers of the mechanism, secondly to deal also with other discrimination against sex, age, ethnic origin etc. and thirdly to meet needs of individuals. Thirdly, implications toward equality were elaborated. This study found out that political approach can play a role in localised manner in Central Asia. It is important for all actors in the society to realise that even a small change can make a difference. Especially active role of disabled people to make a difference with the political approach was highlighted after they are aware of their rights and ownership.Tutkimus keskittyy vammaisten kansalaistoiminnan analysoimiseen poliittisesta näkökulmasta (political model of disability). Vammaisuuden poliittisella näkökulmalla tarkoitetaan oikeuksiin perustuvaa ja oikeuksia ajavaa lähestymistapaa, joka haastaa olemassa olevan epäoikeudenmukaisen valtarakenteen ja pyrkii lopullisena päämääränään oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Näkökulmaa on tutkittu analysoimalla suomalaisen vammaisjärjestön yhteistyöprojektia Keski-Aasiassa (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan). Kansalaistoiminnan ymmärtämiseksi on tutkittu vammaisten arkea. Tarkoituksena on ollut selvittää vammaisten haavoittuvuutta ylläpitäviä mekanismeja, suomalaisen vammaisjärjestön kehitysinterventioon liittyviä monimutkaisia tekijöitä ks poliittisen näkökulman toteuttamismahdollisuuksia Keski-Aasiassa. Yhtenä tavoitteena on ollut, että tutkimus sekä akateemisena opinnäytteenä että käytännössä edistää vammaisten toimintaa oikeudenmukaisuuden ja tasa- arvoisuuden toteuttamiseksi. Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivisia menetelmiä, (syvä) haastetteluja ja havainnointia. Keskeistä on ollut vammaisten oma näkökulma. Kerätyn aineiston analyysissä on käytetty hyväksi sekä yhteiskunnallista (social model of disability) että poliittista näkökulmaa vammaisuudesta. Tutkimuksen tulokset voi kiteyttää kolmeen keskeiseen. Ensinnä tutkimus valaisee niitä mekanismeja, jotka vahvistavat vammaisten poikkeavaa roolia myös Keski-Aasiassa. Tutkimus osoittaa, että vammaisuus on myös Aasian entisissä sosialistisissa maissa sosiaalisesti konstruoitua. Näin ollen läntinen yhteiskunnallinen näkökulma vammaisuuteen on vallalla myös Keski-Aasiassa. Toiseksi, huolimatta haavoittuvuutta ylläpitävistä yhteiskunnallisista mekanismeista vammaiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Kamppailu vammaisuuden määrityksistä tarvitsee monta erilaista lähestymistapaa yhteiskunnallisten mekanismien monimutkaisuuden, sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään yms. perustuvan syrjinnän sekä vammaisten erilaisten yksilöllisten tarpeiden vuoksi. Kolmanneksi tutkimuksessa tarkasteltiin tasa-arvoisuuden mahdollisuuksia. Tutkimus osoitti, että poliittinen näkökulma on mahdollinen paikallisena strategiana Keski-Aasiassa. On ensiarvoisen tärkeää, että yhteiskunnan kaikki toimijat ymmärtävät, että pienikin liikahdus voi aikaansaada suuren muutoksen. Tutkimuksessa muutos näkyi vammaisten aktiivisena roolina sen jälkeen, kun he poliittisen näkökulman kautta tulivat tietoisiksi oikeuksistaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: disability
civic activism
NGOs
political Approach
Central Asia
vammaisuus
kansalaisaktivismi
kansalaisjärjestöt
poliittinen lähestymistapa
Keski-Aasia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.86Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record