Crest of a wave of words - language use, cosmopolitan dreams and modernity in youth-oriented radio speech community in Lusaka, Zambia.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12230
Title: Crest of a wave of words - language use, cosmopolitan dreams and modernity in youth-oriented radio speech community in Lusaka, Zambia.
Author: Salminen, Esa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-10-30
URI: http://hdl.handle.net/10138/12230
Thesis level: master's thesis
Abstract: ABSTRACT The study is about language use in three commercial, youth-oriented radio stations in Lusaka, the capital of the Republic of Zambia. The study analyses the speech style of Zambian radio presenters and disc jockeys aged between 20 and 35, and the functions and meanings of this speech style, that approximates Black American youth speech. The study is based on analysis of radio recordings, interviews with radio presenters and radio listeners, as well as ethnographic observation data, coupled with statistical demographic and economic data. The ethnographic material was gathered during a three year period between June 2002 and July 2005, the recordings and interviews mostly during the last six months of this period. The main finding of the study is that speech style for the 'radio speech community' is a form of social capital, and it is used to gain upward social mobility and employment, but also sought for as an end in itself, as a building block of a modernistic identity. The study shows how the social group of the radio presenters is in a unique position in Zambia: its members are able to use verbal talent and an identity-building project as a means of subsistence in an impoverished economical context. This finding is compared with other studies on modernisation, namely in historical Europe and contemporary Congo (Brazzaville). The main theoretical sources for the study consist of sociolinguistics and linguistic anthropology, in the works of Charles Briggs, Erwing Goffman, William Labov and John Gumperz; as well as social and anthropological theorists, of which the main ones cited in the study are Pierre Bourdieu, Jonathan Friedman, Mike Featherstone and Peter Burke. Other sources include census statistics, education policy papers of the Government of the Republic of Zambia and the United Nations Human Development Report. TIIVISTELMÄ Tutkielma käsittelee kielenkäyttöä kolmella sambialaisella radioasemalla, joiden kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Tutkielmassa analysoidaan näiden asemien 20-25 -vuotiaiden juontajien ja tiskijukkien puhetyyliä, sekä tämän afrikkalais-amerikkalaiselta vaikuttavan puhetyylin funktiota ja tarkoitusta. Tutkimus perustuu radionauhoitusten, juontajien ja radion kuuntelijoiden haastattelujen ja etnografisten havaintojen analysointiin sekä tilastolliseen demografiseen ja taloudelliseen tietoon. Etnografinen aineisto on kerätty kesäkuun 2002 ja heinäkuun 2005 välisenä aikana, haastattelut ja radionauhoitukset lähinnä tämän jakson viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tärkein tutkielman tulos on, että tutkitun 'radiopuheyhteisön' puhetyyli on sosiaalista pääomaa, jota radiojuontajat käyttävät sosiaalisen asemansa nostamiseen sekä saadakseen ansiotyötä. Mutta tämä ei ole koko totuus: puhetyyliä tavoitellaan myös itsearvoisena päämääränä ja sitä käytetään modernistisen identiteetin rakennuspalikkana. Tutkielmassa osoitetaan, että radiojuontajien sosiaalinen ryhmä on erityisasemassa Sambian kontekstissa: sen jäsenet voivat käyttää identiteetin rakentamishankettaan ja verbaalista lahjakkuuttaan elinkeinon lähteenä köyhdytetyssä taloudellisessa viitekehyksessä. Tätä löydöstä verrataan tutkielmassa toisiin modernisaatiotutkimuksiin, kuten Euroopan historian tutkimuksiin ja tämän päivän tutkimuksiin Brazzavillen Kongossa. Pääasialliset teoreettiset lähteet koostuvat sekä sosiolingvististä ja lingvistisen antropologian teksteistä, lähinnä Charles Briggsin, Erwing Goffmanin, William Labovin and John Gumperzin töistä, että yhteiskunnallisista ja antropologisista teorioista, joista tutkielmassa siteerataan lähinnä Pierre Bourdieun, Jonathan Friedmanin, Mike Featherstonen ja Peter Burken töitä. Muiden lähteiden joukosta löytyvät muiden muassa kaikki Sambian väestönlaskennat, Sambian koulutuspolitiikan papereita sekä YK:n Inhimillisen kehityksen raportti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: modernisaatio - Sambia
kaupallinen radio - juontajat
radio stations - Sambia
modernization - Sambia
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record