Foucault, genealogia ja marxilainen topiikka: strukturalistisesta kausaliteetista strategisiin tutkimusohjeisiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12245
Title: Foucault, genealogia ja marxilainen topiikka: strukturalistisesta kausaliteetista strategisiin tutkimusohjeisiin
Author: Salminen, Henry
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2000-10-16
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12245
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkielmassa käsiteltiin M. Foucault'n ja 1960-luvun strukturalistisen marxismin suhdetta, jolloin kysyttiin, a) miten Foucault oman aikansa marxismia luki, b) miten Foucault yritti kääntää marxilaisen topiikan jaloilleen ja c) miten Foucault yritti korvata Althusserin lanseeraaman ja monella tapaa ongelmallisen strukturalistisen kausaliteetin strategisella. Lisäksi kysyttiin, olisiko 1960-luvun ranskalaisen marxismin alueelta löytynyt jotain parempaakin, erityisesti Nicos Poulantzasin valtio- ja luokkateoreettinen ohjelma, joka Althusserin suhteen tavoitteli paljolti samaa mitä Foucault itsekin. Tarkoituksena oli selvittää, mitä Foucault ja Poulantzas tiesivät yhdessä kertoa yhteiskunnallisen hallinnan strategisesta kodifioitumisesta, jolloin päähuomio kohdistui siihen, että molempien ajattelusta erottuu joitakin yhteneväisiä tutkimustavoitteita ja käsitteitä, joita kumpikaan ei ennättänyt kuitenkaan koskaan viimeistelemään. Tällaisia käsitteitä olivat ennen muuta taktiikat, strategiat ja hegemoniat, joiden välinen marssijärjestys jäi kaikesta huolimatta osittain avoimeksi. Tutkielmassa saatiin selville ainakin se, ettei Foucault ymmärtänyt oman aikansa marxismia kovinkaan oikein ja samalla se, että Foucault ja marxilainen poliittinen taloustiede puhuvat osittain samaa metodologista kieltä, mikä voidaan ilmaista myös niin, että sen, mitä Foucault sanoi vallan strategis-relationaalisesta luonteesta, Poulantzas laajensi koskemaan historiateoriaa kokonaisuudessaan. Tutkielman ensisijaisena innoittimena toimivat Bob Jessopin poliittista taloustiedettä käsittelevät kommentaariteokset, joissa Jessop on monellakin tapaa hahmotellut Foucault'n ja Poulantzasin yhtymäkohtia, varsinkin kysymystä, miten voitaisiin ajatella samanaikaisesti kahta yhteiskuntateorian alueella toistuvasti kertautuvaa erillisongelmaa, ts. mikron ja makron sekä rakenteen ja toiminnan välistä välimatkaa. Strategista tutkimusmetodia Jessop pitääkin välineenä, jonka avulla kyseiset ongelmat olisivat poliittisen taloustieteen tapauksessa parhaiten ratkaistavissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Foucault, Michel
Poulantzas, Nicos
hallinta - sääntely - poliittinen taloustiede
strategiset tutkimusohjeet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record