Sankariarkkitehtien varjossa? Naisarkkitehtien kokemuksia ja tulkintoja sukupuolisyrjinnästä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12263
Title: Sankariarkkitehtien varjossa? Naisarkkitehtien kokemuksia ja tulkintoja sukupuolisyrjinnästä
Author: Huuhtanen, Heljä
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-12-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12263
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan naisarkkitehtien kokemaa sukupuolisyrjintää arkkitehtikunnassa sekä syrjintään liittyviä tulkintatapoja. Tavoitteena oli selvittää sukupuolesta naisarkkitehdeille aiheutuneita hyötyjä ja haittoja ja kartoittaa mahdollisten avoimien syrjintäkokemusten lisäksi myös sitä, liittyykö perinteisesti miehiseksi katsottuun arkkitehtiprofessioon tai arkkitehdin työhön myös piilotetumpia epätasa-arvoa aiheuttavia käytäntöjä tai perinteitä. Tutkimus toteutettiin Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn tasa-arvotyöryhmän toimeksiannosta. Tutkimuksen teoreettisena tausta-ajatuksena on näkemys professioista ja työorganisaatioista sukupuolittuneina. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään professioiden ja organisaatioiden sukupuolisensitiivistä tutkimusta ja keskeisiä teorioita ovat Ackerin (1992) sukupuolittuneiden organisaatioiden teoria, Witzin (1990) ammatillisten poissulkemisstrategioiden malli sekä Benokraitiksen (1997) teoria sukupuolisyrjinnästä. Tutkimuksen aineisto koostuu 12 eri-ikäisen ja eri aloilla toimivan, pääkaupunkiseudulla työskentelevän naisarkkitehdin teemahaastattelusta. Aineiston analyysi perustuu teoriasidonnaiseen lähestymistapaan. Naisarkkitehdit olivat kokeneet syrjintää sekä arkkitehtikoulutuksessa että työelämässä, mutta tämän syrjinnän tulkinnat ja näkemykset arkkitehtikunnan tasa-arvoisuudesta vaihtelivat. Räikeimmät syrjintätapaukset liittyivät koulutusaikaan. Avoimen syrjinnän lisäksi arkkitehtuuriin ja arkkitehdin prototyyppiin liittyvät vahvat normistot koulutusaikana, ”hyvä veli”-verkostot, arkkitehtien työholistinen työkulttuuri ja menestyneen arkkitehdin ja ”sankariarkkitehdin” mielikuvien miehisyys aiheuttivat ongelmia naisarkkitehdeille. Arkkitehtikunnan työnjako nähtiin sukupuolittuneena ja nais- ja miesarkkitehtien urapolkujen jossain määrin eriytyvän. Arkkitehtuurikilpailut ja niihin osallistuminen tai osallistumattomuus osoittautuivat tärkeäksi urakehitykseen ja nais- ja miesarkkitehtien urapolkujen eriytymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Ristiriitaisuus oli aineiston huomionarvoinen piirre ja tutkimuksen toisessa osassa paneuduttiin koetun syrjinnän ristiriitaisiin tulkintoihin ja syrjintään reagointitapoihin. Osoittautui, että syrjintää vähätellään ja ”vaimennetaan” puheessa ja käytännössä. Huumorin käyttö oli yksi tähän liittyvä reagointitapa. Tutkimus vahvistaa ajatusta syrjinnän käsitteen ja ilmiön monimerkityksellisyydestä ja monitulkinnallisuudesta. Vaikka arkkitehtuuri on perinteisesti miesvaltainen ala, on se naisistumassa. Tämän voi olettaa muuttavan profession sukupuolittuneita prosesseja, arkkitehdin määritelmää ja suunnittelukäytäntöjä tulevaisuudessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sukupuolisyrjintä
naisarkkitehdit
syrjintä
tasa-arvo
arkkitehdit - naiset
ammatit - professionit
työelämä - koulutus - organisaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record