Aikakauslehti arjessa - merkityksiä, rooleja ja funktioita helsinkiläisen nuoren aikuisen arjessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12281
Title: Aikakauslehti arjessa - merkityksiä, rooleja ja funktioita helsinkiläisen nuoren aikuisen arjessa
Author: Hyytiäinen, Nina Piritta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2000-11-15
URI: http://hdl.handle.net/10138/12281
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus kartoittaa aikakauslehden merkityksiä, rooleja ja funktioita helsinkiläisen 25-32-vuotiaan nuoren aikuisen arjessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin McCrackenin teemahaastattelun tutkimus- ja analyysimallia. Tutkimusmateriaali koostuu kymmenestä teemahaastattelusta, miesten ja naisten lukumäärän ollessa yhtäläinen. Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä olivat: Hermes, Joke (1995) Reading Women`s Magazines, McCracken, Grant (1988) The Long Interview sekä seuraavat Aikakauslehtien liiton, Gallup-Median ja I.R.O. Researchin tekemät tilastolliset tutkimukset: Intermediatutkimus (1996), Mediasidonnaisuustutkimus (1998) sekä Yleisölehtien lukijasuhdetutkimus (1999). Pinnallisemmalla tasolla aikakauslehti toimii monimuotoisissa rooleissa, selkeästi ainakin ammattilaisena, seuralaisena, tukijana, auttajana ja uuteen elämäntilanteeseen johdattelijana. Se oikeuttaa käyttämään omaa aikaa, vetäytymään omaan rauhaan ja toimii arjen rytmittäjänä. Aikakauslehteen on helppo tarttua, koska se ei vangitse lukijansa huomiota täydellisesti. Lukuarvonsa aikakauslehti näyttäisi säilyttävän vielä pitkään sen jälkeen, kun sen artikkeleiden uutuusarvo on jo karissut. Aikakauslehti tarjoaa turvallisia ja hyväksyttäviä keskustelun aiheita arkeen. Lisäksi se toimii välittäjänä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Syvemmällä tasolla aikakauslehti tarjoaa hetkellisen pakopaikan arjesta. Se avaa kurkistusaukon julkisiin elämiin. Juoruartikkeleiden funktiona näyttäisi olevan lukijoidensa tiedostamattomien tarpeiden täyttäminen. Juorut tarjoavat lukijalleen myös mahdollisuuden omien tunteiden käsittelyyn ja purkamiseen. Aikakauslehden tiedolliset aspektit näyttävät voimakkailta. Lukeminen tuntuu kohentavan itsetuntoa, vahvistavan tunnetta omasta itsestä osaavana ja tietävänä kansalaisena, jolla on hyvät valmiudet pärjätä niin kotipiirissä ja työelämässä kuin niiden ulkopuolellakin. Luetuista elämäntarinoista ja kanssaihmisten kokemuksista saadaan neuvoja ja lohdutusta. Tarinat auttavat myös hyväksymään erilaisia maailmankuvia. Asenteiden muokkaajana aikakauslehden keinot ovat vähäiset. Jo olemassa olevien asenteiden ja mielipiteiden vahvistajana aikakauslehti sen sijaan toimii tehokkaasti. Lukijat tallentavat lukemistaan teksteistä muistijälkiä. Tunnejäljet muodostuvat tiedostamattomalla tasolla lukijan sisäisessä merkityksen annossa, esimerkiksi tilanteessa, jossa teksti vahvistaa lukijan moraalin tai etiikan käsityksiä. Hyötyjälkien tallentaminen on tietoinen oppimis-, oivaltamis- ja muistamisprosessi. Toisten tekemät ratkaisut innoittavat, rohkaisevat ja motivoivat lukijaa oman elämänsä valinnoissa. Varsinaisen merkityksensä aikakauslehti saa niissä arjen rutiineissa, joiden keskuudessa lukijat itse muodostavat oman elämäntilanteensa värittämiä lukemisensa tietoisia ja tiedostamattomia merkitysrakenteita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aikakauslehdet - arkielämä
tunteet - lukeminen - lehdet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record