Vapaa-aika vauvan kanssa? Tutkielma positioinnista äitien vertaisryhmässä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12286
Title: Vapaa-aika vauvan kanssa? Tutkielma positioinnista äitien vertaisryhmässä
Author: Kivelä, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-08-31
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12286
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kuvaan tutkielmassani sitä, miten äidit puhuvat vapaa-ajastaan vertaisryhmätilanteessa. Kiinnostukseni kohdistuu äitien minuuksien vuorovaikutukselliseen, diskursiiviseen rakentumiseen ja rakentamiseen. Käytän avukseni positiointiteoreettisia ajatuksia. Tutkielmani teoreettinen tavoite on tarkastella, miten positioinnin ajatuksia voidaan hyödyntää minuuden diskursiivisen rakentumisen tarkastelemisessa. Esittelen kolme tutkielmaani innoittanutta tekstiä: Daviesin ja Harrén teoreettisen artikkelin positioinnista, Suonisen (empiirisen) analyysin perheterapiaistunnosta ja Ronkaisen ajatuksia tämän väitöskirjasta. Pohdin tekstien eroavuuksia ja rakennan oman lähestymistapani niiden pohjalta. Päädyn omaa analyysiani varten määrittelemään positioinnin prosessiksi, jossa äidit antavat merkityksiä vapaa-ajalle ja muodostavat oman suhteensa näihin merkityksiin. Lähestyn äitiryhmässä tapahtuvaa positiointia kolmen tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäinen kysymys koskee sitä, miten äidit kuvaavat vapaa-aikaa ja vauvan kanssa olevaa äitiä. Toinen kysymys koskee kuvaamisen "tyyliä": sitä vuorovaikutuksellista tapaa, jolla äidit vapaa-ajan kuvauksia tuottavat. Kolmas kysymys yhdistää edelliset. Tarkastelen sen avulla äitien suhdetta heidän kuvaamiinsa äititoimijoihin ja teen johtopäätöksiä kuvausten merkityksestä äideille käsillä olevassa vuorovaikutustilanteessa. Neljänneksi tutkimuskysymykseksi asetan oman analyysitapani tarkastelemisen ja arvioimisen. Empiirisinä tuloksina esitän, että äidit puhuvat vapaa-ajasta 1) menona, 2) virkistäytymisenä ja rentoutumisena ja 3) velvollisuutena, tienä jonkun muun asian aikaansaamiseksi. Vauvan kanssa oleva äiti näyttäytyy erilaisena toimijana riippuen siitä, minkä merkitysmaailman sisällä vapaa-aikaa kuvataan. Mutta äidit paitsi kuvaavat vapaa-aikaa ja vauvan kanssa olevaa äitiä, myös käyttävät näitä kuvauksia tavalla ja "tyylillä", joka ei ole merkityksetön minuuden rakentumisen kannalta. Esittelen tätä tyyliä kuvaamalla vertaisryhmän vuorovaikutusta luonnehtivia piirteitä, moniäänistä kokemusten kerrontaa ja myötäelävää kokemusten jakamista. Johtopäätökseni on, että äidit positioivat itsensä näiden sisältöjen ja tyylien kautta valmiita, leimaavia kategorioita väistellen. He onnistuvat taitavasti kuvaamaan itsensä reflektoivina äiteinä ja henkilöinä, joita on vaikea lokeroida yksiviivaisesti tietynlaisiksi (kuten uhrautuviksi, meneviksi, huonoiksi tai hyviksi) äideiksi. Tärkeimmät lähteeni ovat Harrén ja van Langenhoven toimittama teos Positioning Theory (1999), Daviesin ja Harrén artikkeli "Positioning and Personhood" (1999), Suonisen väitöskirja Miten tutkia moniäänistä ihmistä (1997), Ronkaisen väitöskirja Ajan ja paikan merkitsemät (1999) ja Törrösen väitöskirja Juomisen vapaus ja vastuu (1999).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: positiointi
diskurssianalyysi
Subject (ysa): äitiys
vapaa-aika
puhe
vuorovaikutus
vertaisryhmät
äidit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record