"Kyl me aika landella ollaan" : Haastattelututkimus pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-asutusalueille muuttaneista nuorista perheistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12294
Title: "Kyl me aika landella ollaan" : Haastattelututkimus pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-asutusalueille muuttaneista nuorista perheistä
Author: Puhakka, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2003-04-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/12294
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkasteltiin taajamista pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-asutusalueille 1990-luvun lopulla muuttaneita nuoria perheitä. Tutkimuksen aineistona olivat 11 pariskunnan ja yhden yksinhuoltajan teemahaastattelut. Haastateltavat poimittiin pääosin Maanmittaustoimiston kaupanvahvistajien arkistosta. Teoreettisena tulkinta- ja analyysikehikkona tutkimuksessa on käytetty elämäntavan ja elämäntyylin käsitteitä sekä pohdittu aikalaisdiagnostisen elämänpolitiikka -käsitteen soveltuvuutta henkilökohtaisen näkökulmasta. Tutkimuksessa käsiteltiin neljää keskeistä teemaa. Ensinnäkin on selvitetty haja-asutusalueelle muuton taustaa ja kuvattu haja-asumiseen liittyviä yleisiä piirteitä. Varsinaisia muuttomotiiveja on useita ja niihin pohjaavia kategorisointeja on tarkasteltu useammassa tutkimuksen luvussa. Toisena teemana tarkasteltiin niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet emotionaaliseen juurtumiseen asuntoon ja sen lähiympäristöön. Kolmantena teemana hahmotettiin asukkaiden asuinympäristöön liittämiä rauhallisuuden ja luonnonläheisyyden merkityksiä, mitä ne asukkaille tarkoittavat ja suhteessa mihin ne määritellään. Lopuksi käsiteltiin sitä, miten asukkaat ovat sopeutuneet sosiaalisesti uudelle asuinalueelle ja miten he suhtautuvat yhteistoimintaan naapureiden kanssa. Tutkimus osoitti, ettei haja-asutusalueille muuteta vain kaupunkialueiden hintatasoa edullisempien talojen ja tonttien vuoksi. Kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä maaseutumaiseen asuinympäristöönsä eivätkä aikoneet muuttaa takaisin taajamiin. Valtaosa haastateltavista oli ostanut vanhan talon, pariskunnista kaksi oli rakentanut talon itse ja kaksi perhettä asui vuokralla. Emotionaaliseen juurtumiseen vaikuttivat mahdollisuudet omatoimisesti muokata lähiympäristöä. Näin asunto pihapiireineen konkreettisesti tehtiin omaksi. Asunnon luonnonläheisyys ja riittävä oma rauha määriteltiin suhteessa fyysiseen ympäristöön ja etenkin muihin ihmisiin. Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että perheiden tavoitteena haja-asutusalueella on familistinen elämäntapa; lähinaapurit on mukava tuntea mutta lähtökohtana on yksityiselämän turvaaminen. Muiden ihmisten kontrolli omaan asumiseen halutaan minimoida tonttikoon ja luonnonelementtien avulla. Tutkimuksen kannalta keskeisinä kirjallisuuslähteinä on käytetty seuraavia: Lauronen Erja (1991): Unelma ja sen toteuttajat: tutkimus suomalaisista omakotirakentajista, Pekkanen Johanna (1996): Kaavoihin kangistumattomat sekä Pekkanen et al. (1997): Maaseudun kilpailukykyisyys asuinympäristönä. Esimerkkinä Hämeenlinnan seutu.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asumispreferenssit
elämäntapa
haja-asuminen
maisema


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record