Nuorten kansallinen ja eurooppalainen identiteetti: Tutkimus lukiolaisten suomalaisiin ja eurooppalaisiin samastumisesta, sisäryhmän vääristymästä ja minäkäsityksistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12326
Title: Nuorten kansallinen ja eurooppalainen identiteetti: Tutkimus lukiolaisten suomalaisiin ja eurooppalaisiin samastumisesta, sisäryhmän vääristymästä ja minäkäsityksistä
Author: Teräsaho, Mia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-03-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12326
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteena tässä pro gradu -tutkielmassa oli tutkia nuorten kansallista ja eurooppalaista identiteettiä. Tarkasteltavana oli lukiolaisten samastuminen suomalaisiin ja eurooppalaisiin sekä heidän mahdollinen sisäryhmän suosintansa ja sisäryhmän koettu myönteisyys. Aineisto (n = 230) oli kerätty keväällä 2001 viidestä helsinkiläisestä lukiosta. Tavallisten koulujen ryhmän muodostivat Oulunkylän yhteiskoulun lukio (n = 46) ja Munkkiniemen yhteiskoulun lukio (n = 46). Ressun lukio (n = 55) edusti eliittikoulua ja kansainvälisten koulujen ryhmään kuuluivat Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (n = 35) ja Saksalainen koulu (n = 48). Aineistossa tyttöjä (n = 146) oli enemmän kuin poikia (n = 84). Vastaajien keski-ikä oli 17 vuotta. Oletuksena oli Henri Tajfelin sosiaalisen identiteetin teorian pohjalta, että samastuminen sisäryhmään on yhteydessä myönteiseen sisäryhmän kuvailuun. Tulokset tukivat oletuksia, sillä vahvasti suomalaisiin samastuneet katsoivat myönteisten piirteiden olevan tyypillisempiä suomalaisille kuin eurooppalaisille ja heikosti suomalaisiin samastuneet katsoivat kielteisten piirteiden olevan tyypillisempiä suomalaisille kuin eurooppalaisille. Vahvasti suomalaisiin samastuneet kuvasivat suomalaisia vahvemmin myönteisillä kuin kielteisillä piirteillä ja vahvasti eurooppalaisiin samastuneet kuvasivat eurooppalaisia vahvemmin myönteisillä kuin kielteisillä piirteillä. Muuhun Eurooppaan suuntautuvien kontaktien määrällä ei ollut yhteyttä eurooppalaisten myönteisempään kuvailuun. Tytöt samastuivat poikia vahvemmin eurooppalaisiin ja kuvasivat eurooppalaisia vahvemmin myönteisillä piirteillä, kun taas pojat samastuivat suomalaisiin vahvemmin kuin tytöt ja kuvasivat suomalaisia vahvemmin myönteisillä piirteillä. Tavallisten koulujen oppilaat samastuivat vahvemmin suomalaisiin kuin kansainvälisten koulujen oppilaat ja eliittikoulun oppilaat kuvasivat eurooppalaisia vahvemmin myönteisillä piirteillä kuin kansainvälisten koulujen oppilaat. Eliittikoulun tytöt kuvasivat suomalaisia vahvemmin kielteisillä piirteillä kuin tavallisten koulujen tytöt. Nuorilla yksilökeskeinen minäkäsitys oli hieman vahvempi kuin yhteisökeskeinen minäkäsitys. Yhteisökeskeinen minäkäsitys oli oletusten mukaan yhteydessä suomalaisiin samastumisen kanssa. Vastoin oletuksia sekä yhteisö- että yksilökeskeinen minäkäsitys olivat yhteydessä eurooppalaisiin samastumiseen. Koko aineistoa tarkasteltaessa sekä suomalaisiin että eurooppalaisiin samastuttiin vahvasti, eurooppalaisiin hieman vahvemmin. Sekä myönteisten että kielteisten piirteiden katsottiin olevan tyypillisempiä suomalaisille kuin eurooppalaisille. Autostereotypia suomalaisista oli negatiivinen, kun taas stereotypia eurooppalaisista oli positiivinen. Tuloksia on pohdittu aikaisempien tutkimusten ja teorian pohjalta. Tärkeimmät lähteet: Tajfel 1978; Tajfel & Turner 1979; Smith, Maczynski & Helkama 2001; Mlicki & Ellemers 1996; Hinkle & Brown 1990.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nuoret
kansallinen identiteetti
eurooppalaisuus
samastuminen
stereotypiat
minäkäsitykset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record