Uimalla iloa, terveyttä ja pitkää ikää koko kansalle : Uimavalistus urheilulehdistössä ja uimaharrastuksen leviäminen Helsingissä vuosina 1880 - 1930

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12355
Title: Uimalla iloa, terveyttä ja pitkää ikää koko kansalle : Uimavalistus urheilulehdistössä ja uimaharrastuksen leviäminen Helsingissä vuosina 1880 - 1930
Author: Kaartinen, Aija
Contributor: University of Helsinki, Economic and Social History (Department of Social Science History)
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimus keskittyy uimaharrastuksen ja uimataidon levittämisen tarkasteluun, uimavalistukseen vuosina 1880 - 1930. Siinä tarkastellaan, kuinka uimaharrastusta yritettiin tietoisesti levittää ja mitä perusteluja uimataidon oppimisen välttämättömyydelle ja uimaharrastuksen ylivertaisuudelle muihin liikuntamuotoihin nähden esitettiin erityisesti urheilulehdistössä. Helsingin kaupunki toimii tutkimuksessa esimerkkinä uimaharrastuksen leviämisestä, siitä, millaista "uimarielämä" oli konkreettisesti. Tutkimuksessa painottuu urheiluseurojen edustajien ja urheilumiesten sekä -naisten näkökulma. Uimavalistuksen tarkastelun kautta pureudutaan 1880 - 1930-luvun yhteiskuntaan, erityisesti tuona aikana valinneisiin ruumiillisuutta ja urheilua koskeviin mentaliteetteihin. Mentaliteeteilla tarkoitetaan "tavallisten" ihmisten kollektiivisessa tajunnassa vallinneita ajattelutapoja. Mentaliteetit erottaa aate-käsitteestä se, että nämä ajattelutavat ovat olleet tiedostamattomia: niillä ei ole julkilausuttuja pääperiaatteita, jotka olisi kirjoitettu kirjoiksi tai jotka voisivat henkilöityä joihinkin suurmiehiin tai suurteoksiin. Tutkimuksen pääasialliset lähteet ovat kaikki Suomessa vuosina 1880 - 1930 ilmestyneet urheilulehdet: Sporten (1881-1898), Suomen Urheilulehti (1898- ), Finsk Idrottsblad (1904, Idrottsbladet vuodesta 1918), Kisakenttä (1910-), Työväen Urheilulehti (1917-1930), Työläisnaisten Urheilulehti (1922-1946) sekä TUL (1928-) sekä urheilujärjestöjen ja järjestöaktiivien materiaali, historiikit ja arkistot. Vuosille 1891 - 1904 oli tyypillistä uimaharrastuksen levittäminen pääasiallisesti hukkuneiden määrän vähentämiseksi. Sisällissodan (1918) jälkeen valistuksen teemoissa näkyy työväenlehtien ja työväen liikuntakulttuurin esiinmarssi. korostivat uinnista saatavaa nautintoa ja virkistystä. Uinnin käytännön merkitys hengenpelastuksessa jäi toissijaiseksi: uimaharrastus asetettiin muiden terveyttä vaalivien urheilulajien rinnalle. Niin työväen- kuin "porvarilehdetkin", naisten kuin -"miesten"lehdetkin olivat yksimielisiä siitä, että juuri uinti oli sellainen laji, jota naistenkin sopii harjoittaa, ainakin kohtuudella. Biovalta-käsite toimii tässä tutkimuksessa vaikutteiden antajana. Michel Foucault'n mukaan vallankäyttö ei ole pelkkää repressioita, vaan hän kirjoittaa myös vallankäytön "positiivisista" tekniikoista. Sen sijaan, että uimavalistajat olisivat jakaneet kansalle uudenlaista valtaa omaan terveyteensä, elämänsä pituuteen ja onnellisuuteensa vaikuttamiseen verrattuna aikaisempaan, enemmän Jumalan ja kohtalon valtaan luottamiseen, uimavalistusdiskurssissa konstituoitiin kansalaisille vaikutusmahdollisuuden lisäksi myös (kansalais-)velvollisuus huolehtia ruumiistaan, jonka katsottiin kuuluvan ennen kaikkea valtiolle, yhteiskunnalle, isänmaalle, perheelle tai työväenluokalle: ei niinkään yksilölle itselleen. Valituskirjoituksilla vaikutettiin luomalla kontrasteja ja luokitteluja: uimataitoinen - normaali, luonnollinen vs. uimataidoton - epänormaali, luonnoton. Uimataidottomuuteen liitettiin negatiivisia ominaisuuksia: laiskuus, saamattomuus vs. rohkea ja reipas (vuosisadan vaihteen diskurssissa), ruma, sairas vs. kaunis, terve (hygieniadiskurssi vuodesta 1905), onnellinen vs., surullinen (hedonismidiskurssi työväenlehdissä 1920-luvulla). Erityisesti hygieniadiskurssissa naisilla oletettiin olevan luonnostaan enemmän näitä negatiivisia, epänormaaleja ominaisuuksia, joita piti muuttaa uimalla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12355
Date: 2001-09-05
Subject: uinti - historia - 1800-luku - 1900 -luku (ysa)
liikuntakasvatus - metaliteettihistoria - Suomi(ysa)
Aro, Toivo (kh)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record