Uudenlaisen turvallisuusajattelun mahdollisuus : Terrorismin rahoituksenvastaisen taistelun turvallisuuskäsite tarkastelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12356
Title: Uudenlaisen turvallisuusajattelun mahdollisuus : Terrorismin rahoituksenvastaisen taistelun turvallisuuskäsite tarkastelussa
Author: Takala, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12356
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tutkitaan, minkälaiseen turvallisuuden käsitteeseen terrorismin rahoituksenvastainen taistelu nojaa: perinteiseen valtiokeskeiseen hallintaideologiaan vai uudenlaiseen turvallisuusajatteluun, jossa etsitään vaihtoehtoja perinteiselle asevaraiselle ja valtiokeskeiselle turvallisuudelle. Vaikka yleisesti terrorisminvastaista taistelua tutkineet tutkijat ovatkin pitäneet syyskuun 11. päivän jälkeisiä tapahtumia osoituksena perinteisen turvallisuusajattelun dominoivasta roolista turvallisuusajattelussa, terrorismin rahoituksenvastaisesta taistelusta on nopeasti katsottuna vaikea sanoa kumpaa turvallisuuskäsitettä se edustaa. Yhtäältä terrorismin ja rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen luonne edellyttävät kansainvälistä ratkaisua ja kyseenalaistavat valtion roolin turvallisuuden takaajana aikaisemman tutkimuksen mukaan. Toisaalta aikaisempi tutkimus terrorismin rahoituksenvastaisesta taistelusta korostaa hallinnan ja valvonnan parantamista kansallisella tasolla. Tutkielmassa ongelmaa lähestytään kriittisen yhteiskuntateorian näkökulmasta, jolloin kaikki tieto nähdään sosiaalisesti rakentuneena, myös käsitys siitä, miten turvallisuus tulisi järjestää. Huomio kiinnittyy täten erilaisiin turvallisuuden puhetapoihin, joita lähestytään diskurssianalyysin kautta. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu terrorismin rahoituksenvastaisen taistelun keskeisten toimijoiden puheista ja terrorismin rahoituksenvastaisista kansainvälisistä sopimuksista. Kriittisen teorian tavoitteiden mukaisesti tutkielmassa suhtaudutaan kriittisesti perinteisiin turvallisuusratkaisuihin ja niiden mahdollisuuteen terrorisminvastaisessa taistelussa - näkökulma, jonka myös monet terrorisminvastaisen taistelun tutkijat ovat omaksuneet - ja etsitään toimintamallia, joka perustuu aivan uudenlaiseen turvallisuusajatteluun. Tutkielmassa pyritään laajentamaan poliittista mielikuvitusta terrorismin vastatoimenpiteiden toteuttamisessa. Tutkielma vahvistaa perinteisen turvallisuusajattelun dominoivan roolin kansainvälisessä politiikassa, sillä terrorismin rahoituksenvastainen taistelu perustuu perinteiseen valtiokeskeiseen turvallisuuden käsitteeseen. Samalla vahvistuu käsitys, ettei poliittinen mielikuvitus pidä uudenlaista turvallisuusajattelua ainakaan vielä mahdollisena tai varteenotettavana, vaikka siihen kuuluvaa retoriikkaa käytetään jo oikeuttamaan perinteisiä turvallisuusratkaisuja. Tutkielmassa terrorismi määritellään toimintatapana, jossa väkivaltaa käytetään tai uhataan käyttää pelon lietsomiseksi ja sitä kautta poliittisten tavoitteiden aikaansaamiseksi. Terrorismin poistaminen toimintatapana vaati kuitenkin tutkielman mukaan aivan uudenlaista turvallisuusajattelua, jonka toteutuminen lähitulevaisuudessa näyttää äärimmäisen epätodennäköiseltä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terrorismi
terrorisminvastainen toiminta
terrorismi - rahoitus
turvallisuuspolitiikka
turvallisuuskäsitteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record