Föräldrar i ett föränderligt arbetsliv : en studie om flexibla arbetstider och växelverkan mellan arbete och familj

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12378
Title: Föräldrar i ett föränderligt arbetsliv : en studie om flexibla arbetstider och växelverkan mellan arbete och familj
Author: Nygård, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-05-08
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12378
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med studien har varit att undersöka hur dagens arbetande föräldrar upplever kombinationen av arbete och familj och därigenom familjens fungerande. Frågan har närmats ur ett överföringsteoretiskt perspektiv, enligt vilket arbetet och familjen förenas av liknande positiva eller negativa upplevelser. I studien har fokusen legat på förändringarna i det senmoderna arbetslivet och hur de har inverkat på föräldrarna och deras upplevelse av konflikt mellan arbete och familj. Även inverkan av stress och engagemang i arbetet har begrundats i förhållande till kombinationen av arbete och familj. De viktigaste källorna för arbetslivsförändringarna har varit olika undersökningar som Statistikcentralen och Stakes har utfört. För växelverkan mellan arbete och familj har inhemska forskningar vid familjeforskningsenheten i Jyväskylä av bl.a. Ulla Kinnunen, Minna Salmi och Saija Mauno varit väsentliga. För konflikten mellan arbete och familj har främst teorier utvecklade av Jeffrey Greenhaus och Nicholas Beutell legat som bakgrund. Stress i arbetet har betraktats med hjälp av den av Robert Karasek utvecklade arbetsstressmodellen. För engagemanget i arbetet i kombination med familjelivet har Ellen Greenberger och Wendy Goldberg utgjort en viktig källa. Familjens fungerande har främst betraktats med hjälp av Diana Baumrind, Patricia Noller och Ellen Galinsky. Studien har utförts med hjälp av en kvantitativ surveyundersökning i form av frågeformulär, som 68 heltidsarbetande föräldrar har besvarat. I undersökningen har en distinktion gjorts mellan fast och flexibel arbetstid för att se ifall det finns en skillnad mellan olika nya arbetstidsmodeller och deras inverkan på växelverkan mellan arbete och familj. I undersökningen användes t-test och korrelation som analysmetoder. Föräldrar med flexibel arbetstid arbetade mer övertid och upplevde en större tidsbaserad konflikt mellan arbete och familj än föräldrar med fast arbetstid. För hela samplet hade konflikt mellan arbete och familj främst ett samband med arbetsrelaterad stress och konflikter inom familjen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: liukuva työaika
työelämä
perhe-elämä
stressi
flexibila arbetstider
arbetesliv
familjeliv
konfliktupplevelser
arbetsrelaterad stress


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record