Leirit ja ulossulkemisen ongelma länsimaisessa poliittisessa yhteisössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12386
Title: Leirit ja ulossulkemisen ongelma länsimaisessa poliittisessa yhteisössä
Author: Könönen, Jukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12386
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan internointi- ja keskitysleirejä poliittisena kysymyksenä ja hahmotetaan leirejä osana länsimaista poliittista yhteisöä. Keskeinen kysymys on, miten leirit tulevat mahdollisiksi ja mikä on leirien poliittinen rationaalisuus, toisin sanoen tutkimuksessa analysoidaan leiriä poliittisena käsitteenä. Lähtökohtana ovat Giorgio Agambenin esille nostama leirien problematiikka, jota pyritään avaamaan ja myös kehittämään ennen kaikkea Carl Schmittin, Michel Foucault’n ja Hannah Arendtin ajattelun avulla. Tutkimuskohteena ovat leirit siirtomaaleireistä aina nykyisiin säilöönottokeskuksiin ja terrorisminvastaisen sodan pidätyskeskuksiin – käsittäen siten niin internointi-, keskitys- kuin tuhoamisleirit. Leiri määritellään moderniksi ulossulkemisen muodoksi, joka määrittyy sekä poikkeustilan rakenteen, määrätyn paikan että hallinnan tekniikoiden kokonaisuutena. Leirille voidaan sulkea ainoastaan joko de jure tai de facto kansalaisuudettomia, eli leirin edellytyksenä on karkottaminen poliittisen yhteisön ja oikeuksien piiristä. Leiri on sinänsä pelkkä hallinnan tila ja (epä)paikka sekä lakien että kulttuurin tuolla puolen, jossa kaikesta tulee mahdollista. Leirit liittyvät länsimaisen poliittisen yhteisön konstitutiiviseen ulossulkemisen ongelmaan eli autenttisen kansalaisen erottamiseen epäkansalaisesta. Ulossulkemisen kohteeksi ovat joutuneet niin muukalaiset kuin myös omat kansalaiset, joita ei voida tai haluta ottaa mukaan poliittiseen yhteisöön. Yhteisöön kuuluminen problematisoitui Ranskan vallankumouksen jälkeen, kun kansalaisuudesta tuli poliittinen kysymys. Leirit ilmaantuivat Euroopassa kuitenkin vasta ensimmäisen maailmansodan yhteydessä, kun karkottaminen ei ollut mahdollista ja nationalismi loi yhteisön jäsenyydelle substantiaaliset kriteerit. Leiristä on muodostunut väliaikainen ratkaisu ei-toivotuille ryhmille, jotka ennemmin tai myöhemmin on joko assimiloitava tai karkotettava. Tutkimuksen keskeinen väite on, että leirit syntyvät kahden eri ulossulkemisen diskurssin kautta. Nationalistisen ulossulkemisen diskurssin päämääränä on ollut kansan tuottaminen homogeenisenä ykseytenä, mihin totalitääristen järjestelmien (keskitys)leirit usein liittyvät. Huolimatta liberalismin universaalisuudesta on olemassa myös liberaali ulossulkemisen diskurssi, ja liberaalit demokratiat ovat hyödyntäneet leirejä esimerkiksi turvallisuuden varmistamiseksi. Vastaavasti nämä kaksi ulossulkemisen diskurssia on löydettävissä myös biopolitiikasta. Toisaalta elämän vitaalisuuden edistämiseen ja väestön suojeluun kuuluu olennaisesti ennaltaehkäisevä riskien hallinta, toisaalta biopolitiikka voi muuttua kuolemanpolitiikaksi elämän suojelun nimissä. Ulossulkemisen diskurssit toimivat aina kietoutuneena toisiinsa, eikä ole olemassa mitään universaalia leirit selittävää hallinnan rationaalisuutta. Leirien merkitys on ymmärrettävissä ainoastaan historiallisessa kontekstissa, ja Suomen leirit toimivat tutkimuksessa konkreettisena esimerkkinä yhteisön konstituoimisesta ulossulkemisen kautta. Leirien taustalla on aina yhteisön perustava ulossulkemisen ja kuulumisen problematiikka, ja voidaan väittää, että leiri ei ole järjestyksen ulkopuolinen poikkeus vaan pikemminkin länsimaisen järjestyksen konstitutiivinen ylijäämä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vankileirit
internointileirit
siirtomaaleirit
säilöönottokeskukset
pidätyskeskukset
keskitysleirit
tuhoamisleirit
leirit
ulossulkeminen
kansalaisuus
hallinta
vainot
poliittinen yhteisö
biopolitiikka
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record