Suomalaisten rekrytoituminen EU:n komission virkoihin - Suomalaisten kokemuksia A-uran kiIpailukoerekrytoinnista ja komission virkamiesihanteesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12434
Title: Suomalaisten rekrytoituminen EU:n komission virkoihin - Suomalaisten kokemuksia A-uran kiIpailukoerekrytoinnista ja komission virkamiesihanteesta
Author: Riikonen, Lilli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-12-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12434
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisvirkamiesten kokemuksia EU:n komission kilpailukoerekrytoinnista ja kartoittaa suomalaisten rekrytoitumiseen liittyviä haasteita. Lisäksi tarkasteltiin niitä keinoja, joilla Suomen valtionhallinto on tukenut kansalaistensa rekrytoitumista EU-virkoihin. Abstraktimmalla tasolla selviteltiin, missä määrin weberiläisen byrokratiateorian mukainen virkamiesihanne ja siihen liittyvä meriittirekrytoinnin periaate toteutuvat komission kilpailukoerekrytoinnissa. Tutkimuksen viitekehys muodostui weberiläisen ja kansainvälisen virkamiehen ihannemallien tarkastelusta, joita vasten komission kilpailukoejärjestelmää peilattiin. Kun tutkielmassa yhdistettiin laadullinen ja määrällinen tutkimusote. Tutkimus koostui 21 teemahaastattelusta ja haastatteluja täydentävästä kyselytutkimuksesta, joiden avulla pyrittiin muodostamaan yleiskuva suomalaisten rekrytoitumisesta komission A-ura-alueen vakituisiin AK-A6 -virkoihin kilpailukokeiden kautta vuosina 1994-2000. Haastattelujen kohteena oli kilpailukokeeseen osallistuneita suomalaisvirkamiehiä, Suomen valtionhallinnon edustajia ja komission vanhempia virkamiehiä. Suomalaisten rekrytoitumisen tarkastelu osoittaa määrällisten rekrytointitavoitteiden toteutuneen hyvin jäsenyyden alkuvuosina. Kehitys on kuitenkin näyttänyt pysähtyneen 2000-luvulla. Suomalaisten rekrytoitumisen nykyisten haasteiden nähtiin liittyvän ensisijaisesti kiristyneeseen kilpailuun kohdennettujen kilpailujen päättymisen jälkeen sekä kilpailukoejärjestelmän vierauteen hallintokulttuurisena ilmiönä. Keskeisiksi haasteiksi koettiin myös suomalaisten puutteellinen suullinen ilmaisutaito, matemaattisen ja verbaalisen päättelykyvyn testi sekä kirjallinen vastaustekniikka. Tulokset korostavat tyypillistä kansainvälisen virkamiespätevyyden ongelmaa: Rekrytoinnissa arvostettu pätevyys heijastelee enemmän tai vähemmän suurten jäsenmaiden hallintokulttuuria, koulutusjärjestelmiä ja käsitystä virkamiespätevyydestä. Komission hallinto heijastelee virkamiespätevyyden ja rekrytointimenetelmiensä suhteen pääpiirteissään weberiläistä virkamiesihannetta. Komission virkaurajärjestelmä on perinteisesti suosinut yleisvirkamiehen mallia. Virkamiesihanne on kuitenkin jonkin verran muuttunut ja rekrytoinneissa on siirrytty yleishallintokilpailuista eri ammattialojen mukaan kohdennettuihin kilpailuihin. Tämä heijastaa komission kasvanutta tarvetta tiettyjen alojen osaajista. Suomalaisvirkamiehet pitivät kilpailukoetta olosuhteisiin -nähden suhteellisen toimivana ja meriittirekrytoinnin ihanteiden mukaisena järjestelmänä. Meriitti-ihanteen toeutumista puhtaana heikentää kuitenkin muun muassa suhteiden ja kontaktien merkitys varsinaisessa työnhaussa. Suomi on tukenut kansalaisiaan EU:n rekrytoinneissa jäsenyyden alusta alkaen. Keskeisinä tukimuotoina ovat olleet valtionhallinnon sisäinen integraatiovalmennus, euroharjoittelijajärjestelmä ja kilpailukoevalmennus. Komission suomalaisvirkantiehet olisivat kuitenkin toivoneet valtionhallinnolta aktiivisempaa roolia kilpailukoerekrytointien tukemisessa. Tutkimuksen tulokset viittaavat Suomen valtionhallinnon roolin muutokseen suomalaisten rekrytoitumisen tukemisessa. Rekrytointituki on aktivoitunut uudella tavalla 2000-luvulla, ja tavoitteena on rakentaa sille systemaattisempaa ja pysyvämpää järjestelmää.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni - hallinto - suomalaiset
Euroopan unioni - komissio - virat
Euroopan unioni - virkamiehet - ihanteet
rekrytointi - kilpailu - kokeet
työhönotto - politiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record