Referenduminstitutets skyddande och begränsande funktion: En konstitutionell gardering eller ett maktinstrument för regeringen? - En jämförelse av fyra nordiska länders användning av folkomröstningar

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12435
Title: Referenduminstitutets skyddande och begränsande funktion: En konstitutionell gardering eller ett maktinstrument för regeringen? - En jämförelse av fyra nordiska länders användning av folkomröstningar
Author: Ranki, Marianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-02
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12435
Thesis level: master's thesis
Abstract: I avhandlingen studeras referendum- eller folkomröstningsinstitutet i fyra nordiska länder; Finland, Sverige, Norge och Danmark. Dels granskas folkomröstningarnas praktiska och legislativa ställning i det politiska systemet, dels de hållna omröstningarnas kategoriseringar och utfall. Avsikten är att visa vilken roll dessa nordiska folkomröstningar har; fungerar de främst som en konstitutionell gardering för folket, eller kan de främst ses som maktinstrument i riksdagens och regeringens händer? Först har varje omröstning (33 st) granskats skilt för sig för att få en helhetsbild om vilken är den vanligaste typen av referenda, den som begränsar eller förstärker regeringsmakten. Utöver denna kartläggning delas omröstningarna i grupper beroende på hurdant det slutliga regeringsbeslutet i ärendet varit i förhållande till omröstningsresultatet. Intressant i denna granskning var också på vilket sätt omröstningsresultatet tangerade regeringens åsikt i saken, och kunde det vara väntat att regeringen ställde sådana frågor för omröstning som de kunde vänta sig vinna (en s.k. pro-hegemonisk omröstning). En sådan strategi skulle stöda uppfattningen om att referenda används som maktmedel för beslutsfattarna. Som en väsentlig del av undersökningen används den klassiska teorin om den rationella aktören (Rational Choice Theory, RTC)för att förstå aktörernas motiv och val i samband med utfallen av omröstningarna och besluten i samband med dem. Också teorier om strategiskt handlande och manipulation låg som grund för analysen av de olika handlingsmodellerna i samband med en rad relativt likadana referenda, utförda av relativt likadana länder. Studien är i sin helhet gjord som en litteraturstudie. Undersökningen visar att de flesta nordiska referenda är oftast okontrollerade, och att graden av hegemonitet varierade mer än väntat. De flesta omröstningar ledde till ett regeringsbeslut som liknade folkets åsikt. Några få fall visade dock att regeringen även agerat helt tvärtemot omröstningsresultatet, eller låtit ärendet ligga och inte gjort något beslut alls i ärendet. M.a.o. betyder inte ens en obligatorisk, grundlagsenlig, bindande folkomröstning att den med säkerhet leder till ett av folket önskvärt beslut om denna linje inte är enig med regeringens. 311 Trots denna slutsats kan man se att referenduminstitutet i Norden håller sin ställning som en principiell skyddsmetod för folket gentemot stora oönskade grundlagsändringar.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: referendum
folkomröstningar
Norden


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record