Suomalainen turvallisuuskäsitys EU-jäsenyydestä alkaen : valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen analyysiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12455
Title: Suomalainen turvallisuuskäsitys EU-jäsenyydestä alkaen : valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen analyysiä
Author: Pekola, Piia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-09-11
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12455
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielmassa analysoidaan Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja erityisesti turvallisuuskäsitystä. Turvallisuuskäsityksen analyysi perustuu Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin selontekoihin viimeisen vuosikymmenen ajalta eli samalta ajalta, jonka Suomi on ollut Euroopan unionin jäsenenä. Tänä aikana on julkaistu kaikkiaan neljä selontekoa, vuosina 1995, 1997, 2001 ja 2004. Tutkimuskohteen valinta perustuu Suomen muuttuneeseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen tilanteeseen Euroopan unionin jäsenenä. Tutkimuskohteen valintaan vaikuttivat kansallisen tilanteen lisäksi viime vuosien maailmanpoliittiset tapahtumat ja niiden tuomat muutokset turvallisuuspoliittiseen ympäristöömme. Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen ympäristö muuttuu jatkuvasti ja siitä syystä myös Suomen turvallisuuspoliittisten selontekojen oletetaan muuttuneen. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Kööpenhaminan koulukunnan ja erityisesti Barry Buzanin tutkimustyö turvallisuuden käsitteestä. Buzanin mukaan turvallisuus voidaan käsittää laajasti, jolloin perinteisen sotilaallisen turvallisuuden lisäksi turvallisuutta voidaan analysoida taloudellisella, poliittisella, yhteiskunnallisella tai ympäristösektorilla. Kansallisen turvallisuuskäsityksen muodostamista varten selonteot analysoidaan jokainen erikseen sotilaallisen, poliittisen, taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristön turvallisuuden valossa. Turvallisuuskäsitys on monen tekijän summa ja jakamalla tekstit pienempiin osa-alueisiin pyritään turvallisuuden kokonaisuudesta löytämään pienempiä yksityiskohtia, joista Suomen turvallisuuskäsitys lopulta muodostuu. Tekstianalyysin menetelmänä käytetään diskurssianalyysin tarjoamia apuvälineitä. Diskurssianalyysi perustuu aineistojen tarkkaan analysointiin ja kielenkäytön tulkintojen muodostamiseen. Tutkielmassa pyritään muodostamaan tulkinta turvallisuuskäsityksestä diskurssianalyysiä hyväksi käyttäen. Suomalainen turvallisuuskäsitys oli EU jäsenyyden alussa vielä vahvasti kaksijakoinen. Turvallisuuskäsitys rakentui voimakkaasti kansallisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin. Perinteisten turvallisuuspoliittisten sektoreiden eli sotilaallisen ja poliittisen turvallisuuden osalta tämä dualistisuus on kaikista selvintä. Myöhemmin turvallisuuskäsitys on kuitenkin kansainvälistynyt kaikilla turvallisuuden sektoreilla ja nykyisin suomalainen turvallisuuskäsitys on paitsi laaja mutta myös syvä. Turvallisuuskäsityksessä on huomioitu turvallisuusuhat hyvin monella eri tasolla ja maailmanpoliittisten muutoksien vuoksi ne on otettu huomioon myös kansallisia turvallisuuspoliittisia päätöksiä tehtäessä ja turvallisuuskäsitystä muodostettaessa. Turvallisuuskäsitys on laajentunut erityisesti ei-perinteisten turvallisuussektorien osalta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: turvallisuuspolitiikka
Suomi
1990-2000-luku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record