Sukupolvien välisten tulonsiirtojen poliittinen tuki

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12471
Title: Sukupolvien välisten tulonsiirtojen poliittinen tuki
Author: Pohjolainen, Katriina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-05-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12471
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yksityiset luottomarkkinat kouluttautumisen rahoittamiseksi usein puuttuvat reaalielämässä. Näin ollen tehokasta koulutusinvestointien tasoa on vaikea saavuttaa. Tässä työssä tutkitaan, millä ehdoilla optimaalinen koulutuksen taso voidaan saavuttaa, kun kukin sukupolvi vuorollaan päättää koulutusinvestoinneista. Keskeiseksi tulokseksi nousee koulutuksen ja eläkkeiden välinen suhde. Ilman samaan aikaan tapahtuvaa tulonsiirtoa eläkeläisille, tehokas koulutusinvestointien taso on saavuttamattomissa. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin eläkkeiden merkitystä ylläpitää tehokasta koulutusinvestointien tasoa taloudessa, jossa ei ole tuotantoa. Jotta eläkejärjestelmää pidettäisiin yllä, on sen muodostettava tarpeeksi suuri ylijäämä taloudenpitäjille. Tämä ylijäämä kannustaa investoimaan nuorempien sukupolvien koulutukseen ja siten optimaalinen taso on saavutettavissa. Taustalla vaikuttavat strategiat: kunkin sukupolven päätöksiin eläkkeiden ja koulutuksen suhteen vaikuttavat edellisen ja tulevan sukupolven päätökset. Jos koulutukseen ei investoida, voi tuleva sukupolvi rangaista päättäjiä siten, että ei kustanna päättävän sukupolven eläkkeitä. Koulutuksen ja eläkkeiden välistä suhdetta tarkastellaan myös kahdessa mallin sovelluksessa eli valtiossa ja perheessä. Näissä kahdessa taloudellisessa yksikössä sukupolvien välisiä tulonsiirtoja tapahtuu. Perheessä vaihdanta on helpommin havaittavissa: vanhemmat huolehtivat lastensa hyvinvoinnista ja aikuiset lapset turvaavat vanhempiensa eläkepäivät. Valtiossa eläkkeiden ja koulutuksen välinen suhde on vaikeammin havaittavissa. Tilannetta havainnollistetaan tutkimalla äänestyskäyttäytymistä. Toisessa pääluvussa tarkastellaan julkisen sektorin keinoja saavuttaa tehokas koulutusinvestointien taso taloudessa, jossa on tuotantoa. Tulokseksi saadaan sama kuin edelläkin: tehokkuus voidaan saavuttaa rahoittamalla koulutuksen kanssa samaan aikaan eläkkeet. Julkisen sektorin rahoituskeinoista koulutuksen suhteen tehokkaiksi keinoiksi nousevat könttäsummaverotus, valtion obligaatiot ja yllättäen lineaarinen verotus (ei kuitenkaan lineaarinen tuloverotus). Tutkielman tärkeimmät lähteet ovat Rangelin (2003) kirjoittama artikkeli ”Why is Social Security Good for the Environment?” sekä Boldrinin & Montesin (2005) artikkeli ”The Intergenerational State Education and Pensions”.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: koulutus
eläkkeet
rahoitus
investoinnit
sukupolvet
tulonsiirrot
eläkejärjestelmät
julkinen sektori


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record