Etlari ja Netlari - lähellä vai kaukana? Verkkolehden ja sanomalehden suhde yhden tapausesimerkin valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12585
Title: Etlari ja Netlari - lähellä vai kaukana? Verkkolehden ja sanomalehden suhde yhden tapausesimerkin valossa
Author: Ruokolainen, Ina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2004-09-17
URI: http://hdl.handle.net/10138/12585
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma tarkastelee sanomalehden ja sen julkaiseman verkkolehden suhdetta yhden tapaustutkimuksen valossa. Tarkastelussa on Etelä-Suomen Sanomien toimitus, jossa paperilehden lisäksi tehdään myös verkkolehti Netlarin sisältö. Tutkimukseni tavoite on osoittaa, miten verkkolehti Netlari vaikuttaa Etelä-Suomen Sanomien toimituksen työtapoihin. Etsin vastausta sille, millaisia verkon käytäntöjä on omaksuttu lehtitoimituksessa, mutta pidän tärkeänä myös kysymystä, millaisia painetun sanan perinteitä on siirtynyt verkkolehden tekoon. Lähestyn tutkimusongelmaa kahta kautta, toisaalta verkkolehtien työtä käsittelevän aiemman journalismin tutkimuksen avulla, toisaalta kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmäanalyysin avulla. Journalismin tutkimuksen tärkeimmät lähteeni ovat Pablo J. Boczkowskin teos Digitizing the News (2004) sekä Ari Heinosen väitöskirja Journalism in the Age of the Net. Changing Society, Changing Profession(1999). Kehittävän työntutkimuksen analyysimalli on peräisin Yrjö Engeströmin teoksesta Kehittävä työntutkimus. Perusteita, tuloksia ja haasteita (1995). Menetelmän valintani johtuu tutkimuskohteestani, joka on kokonainen toimintajärjestelmä, tässä tapauksessa Etelä-Suomen Sanomien toimitus. Toimintajärjestelmän käsitteen kautta pääsen tarkastelemaan toimituksen työhön liittyviä osatekijöitä aina tekniikasta työnjakoon sekä osatekijöiden välillä vallitsevia suhteita. Toimintajärjestelmän kautta pääsen käsiksi myös kehittävän työntutkimuksen teoriaan tiiviisti kuuluviin ristiriitoihin. Tutkimukseni kysyy siis myös, millaisia ristiriitoja verkkolehti mahdollisesti aiheuttaa sanomalehden toimituksessa, ja miten toimituksen organisaatiossa niihin reagoidaan. Tutkimukseni aineisto koostuu kahdesta osasta, omista työkokemuksistani verkkolehti Netlarissa sekä kahdeksasta teemahaastattelusta. Aineiston olen analysoinut kvalitatiivisesti toimintajärjestelmämallin antamien teemojen avulla. Keskeisiä tutkimustuloksia ovat toimituksesta löytyneet ristiriidat, joita voidaan pitää verkkolehden aiheuttamina. Tärkeimpinä näistä pidän työnjaon ongelmia, verkkolehdelle sopimatonta palautejärjestelmää sekä verkkolehden toistaiseksi epäselvää asemaa osana toimituksen päivittäisiä rutiineja. Etelä-Suomen Sanomissa vallitsevat selkeästi vielä sanomalehden perinteet ja rutiinit, jotka ovat osittain siirtyneet myös Netlarin tuotantoon. Kaikki muutoksia ei kuitenkaan voida pitää kielteisinä, ja neuvottelut uusien käytäntöjen omaksumiseksi ovatkin selvästi alkaneet.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verkkolehdet
journalistinen työ
toimitustyö
verkkojournalismi
toimintajärjestelmä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record