Horisontaalisten yrityskauppojen vaikutukset ja kilpailupolitiikka

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12675
Title: Horisontaalisten yrityskauppojen vaikutukset ja kilpailupolitiikka
Author: Knekt, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12675
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä työssä käsitellään horisontaalisten yrityskauppojen vaikutuksia ja sitä, miten kilpailuviranomaisten tulisi suhtautua niihin. Yrityskauppojen vaikutukset voivat olla joko yhteiskunnan hyvinvointia lisäävät tai vähentävät. Hyvinvointia vähentäviä vaikutuksia yrityskaupoista syntyy silloin, kun niiden seurauksena hinnat nousevat. Tämä hinnankorotus voi johtua joko yksipuolisista vaikutuksista tai koordinointivaikutuksista. Yksipuoliset vaikutukset ovat yrityskaupan osapuolten yksipuolinen hinnankorotus, joka on siis riippumaton sen kilpailijoiden toimista. Koordinointivaikutukset puolestaan esiintyvät silloin, kun yrityskaupat muuttavat markkinoiden toiminnan luonteen kilpailullisesta enemmän kollusiiviseksi. Tällöin toimialan kaikki yritykset nostavat yhteisesti hintoja, ja ovat siis riippuvaisia kilpailijoidensa toimista. Yrityskauppojen hyvinvointia lisäävinä vaikutuksina pidetään esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä syntyviä tehokkuuksia. Tällaisia ovat muun muassa tuotannon rationalisointi, skaalaedut ja tekninen kehitys. Tehokkuuksien merkitys on tärkeä, koska niiden ajatellaan pienentävän yrityskaupoista muuten koituvaa hinnankorotusta. Yrityskauppojen vaikutuksia pyritään tuomaan esille erilaisten oligopolimallien avulla. Pääosin keskitytään Cournot-kilpailuun perustuvaan malliin, joka keskittyy yrityskauppojen tehokkuus- ja ulkoisvaikutuksiin. Malli pyrkii osoittamaan, että yrityskaupat ilman merkittäviä tehokkuusvaikutuksia nostavat hintoja. Kuitenkin malli todistaa myös sen, että yrityskaupat ilman tehokkuuksia voivat olla yhteiskunnalle hyödyllisiä, mikäli ne tuottavat positiivista ulkoisvaikutusta. Ulkoisvaikutuksilla mallissa tarkoitetaan sitä yrityskaupoista koituvaa tuotannon tehostumista, kun tuotanto siirtyy korkeiden kustannusten yrityksiltä alhaisempien kustannusten yrityksille. Lisäksi käsitellään nyky-yrityskauppavalvonnan periaatteita. Erityisesti keskitytään EU:n ja USA:n yrityskauppavalvontoihin, joiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia käydään läpi. Yrityskauppavalvonnassa markkinavoimalla on keskeinen merkitys. Tyypillisesti ajatellaan, että mitä suurempi markkinavoima ehdotetulla yrityskaupalla tulisi olemaan, sitä todennäköisemmin se johtaa hintojen nousuun. Esitettyjen oligopolimallien pohjalta pyritään sitten arvioimaan, kuinka yhdenmukainen kilpailulainsäädäntö on talousteorian kanssa. Lopuksi tarkastellaan uuden talouden tuomaa uutta dynamiikka sen asettamia kilpailupolitiikan haasteita. Uuden talouden ominaispiirteitä ovat innovaatioiden nopeus ja suuruus, verkostovaikutukset sekä standardit ja niiden asettamisprosessi. Näiden ilmiöiden pohjalta pohditaan, soveltuuko tämän päivän kilpailupolitiikka niiden vaikutusten arviointiin sekä, voidaanko staattisten mallien lopputuloksia yleistää myös uutta taloutta koskeviksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: horisontaaliset yrityskaupat
kilpailupolitiikka
oligopoliteoria
tehokkuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record