Tarinankertojien maa : Kansallisen identiteetin määrittelyn prosessi yhdysvaltalaisen ulkopolitiikan muokkaajana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12706
Title: Tarinankertojien maa : Kansallisen identiteetin määrittelyn prosessi yhdysvaltalaisen ulkopolitiikan muokkaajana
Author: Nurmiainen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-11-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12706
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka kansallisen identiteetin määrittelyn prosessi muokkaa yhdysvaltalaista ulkopolitiikkaa. Työssä pohditaan kansallisen identiteetin muodostumisen sosiaalista prosessia sotaretoriikan kontekstissa. Tutkimuskysymykset ovat: Onko kansallisella identiteetillä roolia sodan perustelussa ja ulkopolitiikan muokkaamisessa? Millaisilla retorisilla keinoilla kansallista identiteettiä pyritään vahvistamaan? Miten eliitin ja marginaalien identiteettitarinat ja -strategiat eroavat? Ontologisena kehyksenä on konstruktivismi, joka tuo identiteetit politiikan tutkimuksen keskiöön ja korostaa merkityksenmuodostuksen sosiaalista, prosessimaista luonnetta. Tutkielma on tapaustutkimus amerikkalaisesta identiteetinmäärittelyn prosessista ja vertaileva tutkimus kahden erilaista identiteettitarinaa kertovan osapuolen sotaretoriikasta. Tutkielman taustalla on oletus kansallisen identiteetin tärkeydestä ja kansallisen identiteetin vaikutuksesta ulkopolitiikan muokkaamisessa. Tutkielman empiirisessä osassa avataan kansallisen identiteetin muodostumisen prosessia kahden eri identiteettitarinan avulla. Analyysissa erotetaan poliittisen eliitin kertomat hegemoniset identiteettitarinat, joista esimerkkinä tutkitaan presidentti George W. Bushin retoriikkaa, ja politiikan marginaaleissa kerrotut kansan identiteettitarinat, joista esimerkkinä keskitytään Peaceful Tomorrows -kansalaisjärjestön retoriikkaan. Kahden identiteettitarinan retorisia valintoja verrataan toisiinsa, jotta saadaan selvitettyä, miten eri identiteettitarinoiden välinen neuvottelun ja kertomisen prosessi muokkaa kansallisen identiteetin määritelmää ja miten kansallinen identiteetti edelleen määrittää poliittista keskustelua. Puheiden analyysi on jaettu identiteettien ja retoriikan tutkimuksen käsitteiden mukaan neljään osaan. Analyysi on jaoteltu seuraaviin osiin: puhuja ja yleisöt, sisäinen yhtenäisyys, ajallinen jatkuvuus ja differentiaatio eli toiseus. Tutkimustulokset osoittavat, että kummassakin analyysin aineistossa kansallista identiteettiä vahvistavaa retoriikkaa käytetään monipuolisesti. Tämä kansallisen identiteetin retorinen vahvistaminen tapahtuu identiteetin tutkimuksen keskeisien teemojen kautta. Kansallisen identiteetin muodostumisen prosessi asettaa presidentin Manuel Castellsin terminologialla legitimoivan identiteetin rooliin, kansalaisjärjestön retoriikka taas lähtee vastarintaidentiteetin roolista. Identiteettitarinoiden rakennusprosessi muokkaa samalla monitasoisesti poliittisen keskustelun kenttää. Identiteetin muokkaamisen sosiaalinen prosessi voidaan olettaa myös valtion identiteetin rakentamiseksi ja muuttamiseksi. Mahdollinen valtion identiteetin muokkaaminen voi edelleen vaikuttaa kansainvälisen järjestelmän toimintaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: identiteetti
kansallinen identiteetti
ulkopolitiikka
Yhdysvallat
retoriikka
sota
sotaretoriikka
analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record