Global subpolitics : Social movements resisting the Multilateral Agreement on Investment

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12707
Title: Global subpolitics : Social movements resisting the Multilateral Agreement on Investment
Author: Sundström, Satu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-04-18
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12707
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tämä työ tarkastelee kansalaisjärjestöjen muodostamaa Anti-MAI rintamaa, joka vastusti monenkeskistä investointisopimusta Multilateral Agreement on Investment (MAI). MAI herätti suurta vastustusta; kun neuvottelut lopetettiin vastarintaan oli liittynyt yli 600 järjestöä kaikkialta maailmasta. Työn tarkoitus on selvittää miten ja miksi MAI-sopimusta vastustettiin. MAI-sopimuksesta tuli taloudellisen globalisaation symboli. Siten se tarjosi kansalaisjärjestöille mahdollisuuden nostaa esiin laajempaa kritiikkiä sääntelemättömiä globaaleja markkinoita kohtaan. Kansalaisjärjestöt esittivät myös omia näkemyksiään siitä, miten globaalia taloutta tulisi säännellä. Työ keskittyy ensinnäkin kansalaisjärjestöjen rooliin globaaleina toimijoina, toisekseen globaalin kansalaisyhteiskunnan merkitykseen kansalaisjärjestöjen toimintaympäristöna ja kolmanneksi globaalin politiikan arenaan. Tutkimusaineisto koostuu Anti-MAI rintaman edustajien kirjoista ja artikkeleista. Työn keskeisiä käsitteitä ovat uudet yhteiskunnalliset liikkeet (NSM), globaali kansalaisyhteiskunta, globaali politiikka sekä ‘subpolitics’ eli ‘ruohonjuuritason politiikka’. Ulrich Beckin määrittelemänä 'subpolitics' tarkoittaa yhteiskunnan muuttamista alhaalta. Tässä työssä uusia yhteiskunnallisia liikkeitä pidetään poliittisina toimijoina. Työ tarkastelee globaalia kansalaisyhteiskuntaa kansalaisjärjestöjen toimintaympäristönä. Globaalia politiikkaa tarkastellaan käyttämällä apuna käsitettä globaalista arenasta, joka koostuu moninaisista toimijoista. Toimijat määrittävät sen, mikä katsotaan kuuluvaksi globaalin politiikan agendalle. Väittäessään MAI-sopimuksen ulottuvan poliittisina pidettäville alueille Anti-MAI rintama haastoi vastapuolen keskusteluun poliittisen määrittelystä ja teki siten poliittiset implikaatiot näkyviksi. Rintama vaati myös taloudellisen globalisaation sääntelyä. Tutkimuksessa on havaittu, että Anti-MAI rintama politisoi MAI-sopimuksen tuomalla esiin sen vaikutukset. MAI-sopimuksen poliittisen luonteen paljastaminen mahdollisti myös globaalin talouden poliittisten implikaatioiden tarkastelun. Globaali kansalaisyhteiskunta on globaalin talouden vastavoima, joka ei kyseenalaista valtion suvereniteettia. Näkemykset, jotka korostavat valtion ja uusien yhteiskunnallisten liikkeiden vastakkainasettelua on kyseenalaistettu työssä. Anti-MAI pyrki suojaamaan valtiota globaalin talouden vaikutuksilta. Kansalaisjärjestöjen merkitys globaalille politiikalle tulee kasvamaan.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: social movements
subpolitics
global
MAI


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record