Finnish Model United Nations : konferenssin käytännön arviointi suhteessa rauhankasvatuksen teoriaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12720
Title: Finnish Model United Nations : konferenssin käytännön arviointi suhteessa rauhankasvatuksen teoriaan
Author: Karvonen, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12720
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on Malli-YK, tarkemmin sanoen Suomen yliopistotasoinen Malli-YK –konferenssi. Malli-YK – kokouksissa nuoret astuvat diplomaatin rooliin edustamaan vierasta valtiota Yhdistyneiden Kansakuntien toimielimiä simuloivissa kokouksissa. Tutkimuksen hypoteesina on, että koska Yhdistyneet kansakunnat on rauhan ylläpitämiseksi perustettu järjestö, Malli-YK -toiminnan voisi hyödyntää nimenomaan rauhankasvatuksellisesti, sillä Malli-YK tarjoaa politiikasta kiinnostuneille nuorille kansainvälisen foorumin, jonka sisällä luoda todellisuutta uudelleen. Tutkimus tarkastelee FINMUN –konferenssin sisältämiä rauhankasvatuksen vaatimuksia. Tutkimuksen tarkoitus on arvioida Malli-YK:n käytäntöä suhteessa rauhankasvatuksen teoreettiseen keskusteluun. Tutkimus pyrkii myös selventämään Malli-YK – toiminnassa mukana oleville toiminnan teoreettisia ulottuvuuksia, selkiyttämään toiminnan tavoitteita ja löytämään ehdotuksia kehittää toimintaa rauhankasvatuksen suuntaan. Tutkimus perustuu Johan Galtungin ja Helena Kekkosen näkemyksiin rauhankasvatuksesta, FINMUN 2008 –konferenssin osallistujien mielipiteisiin sekä tutkijan kolmevuotiseen havainnointiin Malli-YK:sta. Tutkimuksen teoreettinen osuus esittelee UNESCO:n tärkeimpien rauhankasvatusta koskevien asiakirjojen sisältöä sekä Johan Galtungin teoreettisia ajatuksia ja Helena Kekkosen käytännön näkemyksiä rauhankasvatuksen muodosta ja sisällöstä sekä Gandhin näkemyksiä rauhantahtoisesta ihmisestä. Tutkimuksen käytännön osuus arvioi FINMUN –konferenssin tarjoamaa koulutusta rauhankasvatuksen teoreettisen keskustelun ja osallistujien kokemusten perusteella. Tutkimus päätyi siihen johtopäätökseen, että FINMUN sisällyttää rauhankasvatuksen periaatteet hyvin toimintaansa. Kehitysalueita todettiin erityisesti suhteessa tavoitteen selkeyttämiseen ja harjoituksen purkuun. Tutkimus totesi, että simulaatio vaatii lopetukseksi aikaa yhteiselle keskustelulle, roolikäyttäytymisen purkamiselle, sillä simulaatiossa osallistujat saavat kokemuksellisen ymmärryksen YK:n turvallisuusneuvoston vallanjaosta ja erilaisen maailmankatsomuksen luomasta todellisuudesta, ja tämä kokemus on äärimmäisen olennaista keskustella auki. Edelleen tutkimus totesi, että ohjaajalla on merkittävä osuus simulaation hyödyn kannalta ja sen vuoksi FINMUN -konferenssin järjestäjien tulisi olla selkeitä konferenssin tavoitteista. Tämä helpottaisi myös osallistujien erilaisten intressien ristiriidatonta yhteensovittamista. Kaiken kaikkiaan tutkimus totesi, että FINMUN –konferenssi kasvattaa osallistujiaan ymmärtämään ja ylittämään identiteettinsä rajat sekä kouluttaa heitä kykyyn diplomaattisesti ratkaista konfliktitilanteet tarjoamalla tilaisuuden tarkastella maailmanrauhaa uhkaavaa konfliktia osallistujan oman kulttuurin asettamien raamien ulkopuolelta ja eri valtion edustajan rooliin eläytymällä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rauhankasvatus
simulointi
konfliktinratkaisu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record