Geopolitics to Geopolinomics - A Case Study of Political Domination through Economic Means: The Canadian Defence Industry

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12721
Title: Geopolitics to Geopolinomics - A Case Study of Political Domination through Economic Means: The Canadian Defence Industry
Author: Ojanen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12721
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kautta historian Kanadan maantieteellinen sijainti on asettanut rajoituksensa Kanadan hallituksen käyttämille poliittisille keinoille ja taloudellisille tavoitteille, toisaalta samanaikaisesti lisäten maan kansainvälistä vaikutusvaltaa näillä samoilla aloilla.Geopolitiikka, jota yleisesti pidetään maantiedon poliittisena ja strategisena merkityksenä kansainvälisten voimasuhteiden mittaamisessa, on aina ollut hyvin merkittävä Kanadan poliittiselle identiteetille. Tutkimuksessani käsittelen tätä dynamiikkaa Kanadan puolustusteollisuuden näkökulmasta. Toisin sanoen, tutkin geopolitiikan vaikutusta maan puolustusteollisuuden kehitykseen ja sen poliittista merkitystä Kanadalle. Tutkimuksessani esittelen aluksi Kanadan puolustusteollisuuden kehitystä kolmen eri geopoliittisen vaiheen aikana ja kuvaan miten muutokset kansainvälisessä järjestelmässä ovat toteutuneet sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Korostaakseni Kanadan puolustusteollisuuden taloudellista riippuvuutta Yhdysvalloista ja sen geopoliittista merkitystä olen käyttänyt riippuvaisuusteoriaa saadakseni aiheelle laajempaa näkökulmaa. Tutkimukseni keskittyy Kanadan puolustusteollisuuden taloudelliseen riippuvaisuuteen ja sen vaikutukseen maan politiikassa. Lopuksi kartoitan eri vaihtoehtoja Kanadan puolustusteollisuuden kehityksen tukemiseen sekä sen toiminnan kaavoittamiseen. Lähestyn tutkimustani deskriptiivisen analyysin kautta käyttäen ‘case study’ menetelmää. Lähdeaineistonani olen käyttänyt hallituksen raportteja, puolustusalan yritysten vuosikertomuksia, alan akateemista kirjallisuutta, sekä haastatteluja kanadalaisten puolustusalan yrittäjien kanssa. Pyrin tässä tutkimuksessa antamaan perusteellisen analyysin Kanadan puolustusteollisuuden todellisesta tilanteesta teoreettisessa viitekehyksessä. Aiheen valintaan vaikutti tavoitteeni asettaa Kanadalle ajankohtainen ja merkittävä aihe kansainvälisen politiikan laajempaan kontekstiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: geopolitiikka
geotalous
Kanada
puolustusteollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record