Kampilaskimista kvartaalitalouteen : Suomalaisen työelämän muutos pankkitoimihenkilön kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12726
Title: Kampilaskimista kvartaalitalouteen : Suomalaisen työelämän muutos pankkitoimihenkilön kokemana
Author: Siika-aho, Hannele
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-04-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12726
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomalainen työelämä on muuttunut 1970–luvulta tietotekniikan käyttöönoton myötä. Joitakin ammatteja on hävinnyt ja toisaalta uusia tullut lisää. Muutokset ovat koskettaneet erityisen rajusti pankkialaa, jolla 1980–luvulla avainsanoiksi tulivat asiakaslähtöisyys ja kansainvälistyminen. Erityisesti ensimmäinen näistä muutti pankkitoimihenkilöiden tehtäväkenttää painottaen asiakaspalvelutehtäviä. Samalla työn myyntipainotteisuus kasvoi. Pankkialaa kosketti rajusti myös yleinen rahamarkkinoiden murros säännöstelyn purkautuessa ja markkinoiden kansainvälistyessä. Pankkifuusiot ja esimerkiksi säästöpankkiryhmän lähes häviäminen jättivät työttömiksi tuhansia. Alalta on hävinnyt viimeisten viidentoista vuoden aikana noin 25 000 työpaikkaa. Tarkastelen tutkimuksessani työelämän muutoksen näkymistä pankkitoimihenkilön työssä. Näkökulma on naisvaltaisella alalla työskentelevän toimihenkilön. Lisäksi esiin tulevat suurten ikäluokkien kokemukset, sillä pankeissa on paljon 1960– ja 1970– luvuilla työsuhteensa aloittaneita, 1940–luvun jälkipuoliskolla syntyneitä. Kun kuvaan heidän työelämänsä kulkua, kuvaan samalla myös ikääntymistä: nuoren pankkitoimihenkilön kasvua eläkeikää lähestyväksi ja ehkä sitä odottavaksikin työntekijäksi. Keräsin pankkitoimihenkilöitä edustavan ammattijärjestön kautta pankkilaisten työelämäkertoja, joissa pyysin heitä kuvaamaan työhönsä tuloa sekä suuria muutoksia uransa varrelta ja vielä omia kokemuksiaan näistä. Halusin antaa pankkitoimihenkilölle mahdollisuuden kuvata oman työelämänsä tarina. Asiakkaita ja pankkeja on julkisuudessa kuultu monissa eri yhteyksissä. Elämäkertoja tuli kaikkiaan 37, joista yksi oli miehen kirjoittama. Kirjoittajien keski–ikä oli noin 58 vuotta ja pankkivuosia heillä oli takanaan lähes 35 vuotta. Nuorin kirjoittajista oli 34–vuotias ja vanhimmat täyttäneet 70 vuotta. Kirjoittajista 22 oli edelleen pankkityössä, kaksi muilla aloilla ja loput joko työttöminä tai eläkkeellä. Halusin erityisesti kuvata edelleen työssäkäyvien kokemuksia, joten analyysin loppuvaiheissa keskityin näihin 22 henkilöön. Tutkimusotteeni oli väljästi narratiivinen ja käytin apunani myös A.J.Greimasin aktanttimallia, jonka avulla sain erityisesti asiakkaan merkityksen toimihenkilön työssä esille, kuten myös tämän roolin hienoisen muuttumisen pankkikriisin aikaan. Tarinoista on löydettävissä ydintarina, joka kulkee kaikilla pankkikriisiin tai ensimmäiseen fuusioon saakka samalla tavalla. Työ oli mielekästä, arvostettua ja siinä viihdyttiin. Pankkikriisi hajautti kokemuksia, mutta toisaalta kahden kirjoittajan kuvauksissa kriisiä ei näy lainkaan. Heidän työuransa on kulkenut vakaaseen tapaan pienellä paikkakunnalla, jossa työyhteisö on pysynyt samana eikä pankissa ole ollut fuusioita. Pankkitoimihenkilön työelämäntarina noudattelee yleistä suomalaisen työelämän muutostarinaa. Perinteiset työsidonnaiset mallit alkavat murentua, vaikkakaan pankkialalla tämä muutos ei ole erityisen selkeää. ATK on muuttanut työn sisältöä merkittävästi. Yllätys ei liene sekään, että pankkikriisi jätti jälkeensä uudentyyppisen, joustavan, työnsä menetystä pelkäävän työntekijän. Tämä tekee edelleen työnsä hyvin, työnantajan ja asiakkaansa parasta ajatellen. Itsellinen asema työssä voitetaan mahdollisimman tunnollisella työnantajan asettamien tavoitteiden täyttämisellä. Tästä syntyy uusi pärjäämisen eetos, jonka kääntöpuolena on väsyminen, turhautuminen ja osin työn mielekkyyden kyseenalaistaminen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työelämä
pankkitoimihenkilöt
elämäkertatutkimus
tietotekniikka - vaikutukset - työelämän suhteet
pankkiala - rakennemuutos - sosiaaliset vaikutukset
työ - sitoutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record