Suomen ECHP-aineiston tilastollinen laatu palkkamallien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12754
Title: Suomen ECHP-aineiston tilastollinen laatu palkkamallien näkökulmasta
Author: Sokura, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2007-05-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12754
Thesis level: master's thesis
Abstract: ECHP-tutkimus eli European Community Household Panel -tutkimus on tilastollisen keskusviraston Eurostatin ja EU-maiden kansallisten yksiköiden muodostama kahdeksan vuoden paneelitutkimus. Suomi osallistui tutkimuksen tiedonkeruuseen vuodesta 1996 lähtien. ECHP:n tärkeimmät aihealueet koskevat kotitalouksien ja henkilöiden tulonsiirtoja, työtä ja työllistymistä. Tämän pro gradu työn tarkoituksena on pohtia Suomen ECHP-aineiston laatua palkkamallien näkökulmasta. Teoriakehystä tilastollisen laadun arvioinnille tästä näkökulmasta ei ole olemassa, vaan tilastolliset laatuvaatimukset on rakennettu Eurostatin tilastotiedolle asettamien kriteereiden pohjalta. Tätä työtä varten muodostetut ECHP:n laatuvaatimukset ovat aineiston vertailtavuus, mittausvirheet, attrition aiheuttamat vääristymät, muuttujien yhteneväisyys ja aineiston käytettävyys. Työssä on muodostettu palkkaeroja selittäviä regressiomalleja, joiden kautta asetettujen tilastollisen laadun kriteereiden onnistumista pohditaan. Tämän lisäksi työssä esitellään yleisesti paneeliaineistojen hyötyjä eri ilmiöitä tutkittaessa sekä tilastollisten menetelmien kannalta. Työssä esitellään paneeliaineistoihin liittyviä termejä ja paneeliaineistojen analysointiin kehitettyjä tilastollisia menetelmiä. Keskeisenä sisältönä ovat myös laajan ECHP-tutkimuksen eri aineistojen yhdistämistavat, palkkakäsitteet ja palkkamallien teoria. Vertailtavuuskriteerin kautta on pohdittu ECHP-aineiston palkkakäsitteiden ja analyysien tuottamien tulosten vertailukykyä Suomen muihin palkka-aineistoihin. Palkkamallien tuottamien estimaattien tarkkuutta on tarkasteltu sekä attrition että mittausvirheiden osalta. Mittausvirheiden osalta pohditaan, kuinka hyvin palkkamalleissa käytettyjä tietoja on onnistuttu mittamaan. Attrition aiheuttamien mittausvirheiden osalta tutkitaan vastaajien pysymistä paneelissa, attrition aiheuttamien vääristymien vaikutuksia palkkamallien tuloksiin sekä painojen onnistumista vääristymien korjaamisessa. ECHP-aineiston muuttujien yhdenmukaisuutta on tarkasteltu palkkatietojen osalta. Suomen ECHP-aineistossa on sekä haastattelemalla että rekistereistä saadut palkkatiedot, joita on vertailtu keskenään. Aineiston käytettävyyden kannalta arvioidaan aineiston sisältöä, aineiston saantia ja tutkimuksen eri vaiheiden dokumentointia. Kokonaisuutena ECHP-aineisto soveltuu monipuolisesti erilaisten palkka-analyysien tekemiseen. Sen laaja tietosisältö, pitkä paneeliominaisuus, vertailtavuus, mittareiden tarkkuuden huomioiminen ja dokumentointi ovat aineiston vahvuuksia. Viimeisten vuosien attritio, pienet epätarkkuudet mittareissa ja aineiston hankala saanti taas voidaan katsoa aineiston heikkouksiksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: European Community Household Panel - EHCP
paneeliaineisto
palkat - Suomi
mallit
palkkamallit
taloudelliset mallit
regressiomallit
palkkaerot
tulonsiirrot
työ
työllistyminen
tilastot - laatu
mittausvirheet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record