Projektarbetets betydelse inom statsrådets förvaltning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12786
Title: Projektarbetets betydelse inom statsrådets förvaltning
Author: Oker-Blom, Jan D.
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-06-27
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12786
Thesis level: master's thesis
Abstract: Projekt är idag vanliga inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Även inom det finska statsrådet pågår det hela tiden ett relativt stort antal projekt. I denna pro gradu har jag studerat en del av dessa projekt, närmare bestämt cirka 350 pågående utvecklings- och förnyelseprojekt (kvalitativt studeras 25 projekt). Jag valde att fokusera min undersökning på några centrala aspekter i nämnda projektkategori för att skapa en bild av vad projektarbete inom statsrådet i allmänhet går ut på och hur det skiljer sig från traditionellt förvaltningsarbete. Läsaren skall få en bild av de förändringar som ett ökat antal projekt inom statsrådsförvaltningen har medfört. En utgångspunkt är att projekt har tagit över den roll som i tiderna innehades av kommittéväsendet. Jag tar upp omfattningen av projekt inom statsrådet idag samt studerar vilka skillnader som står att finna mellan olika sektorer eller ministerier. Ett uppställt mål har varit att ta reda på om projektarbete leder till innovation och nya metoder. För att svara på ovan nämnda fråga samt se det hela ur rätt perspektiv har jag valt att fråga ut ett antal tjänstemän, som ansvarat för olika projekt. Kravet på att utveckla och effektivera den offentliga förvaltningen på olika områden har under de senaste 20 åren lett till en hel del förändringar. Utvecklingen som sker inom hela den offentliga sektorn framkommer givetvis i många olika sammanhang. Att allt oftare sköta arbeten som ett projekt är endast ett kännetecken för ”den nya förvaltningen”, men det är ett ganska bra exempel. Bakgrunden och den teoretiska referensramen för det som sedan några år tillbaka har pågått inom den offentliga förvaltningen är New Public Management - NPM. Projekt är nämligen något som är hämtat från den privata sektorn och som indikerar att arbetet inte är kontinuerligt, utan har en början och ett slut. Projekt innebär vanligen också att arbetet går över flera sektorer och kräver samarbete mellan många olika förvaltningsgrenar och eventuella experter samt berörda parter.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: New Public Management
Valtioneuvostot - hallinto - projektityö
ministeriöt - projektityö
HARE
hallitukset
Statsråd - förvaltning - projektarbete
ministerier - projektarbete
regeringar


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record