Sankareita, pettureita, vai pelkkiä toimittajia? : Serbian hallinnosta riippumaton media ja sen ulkomaiset tukijat vuosina 1991-2000

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12787
Title: Sankareita, pettureita, vai pelkkiä toimittajia? : Serbian hallinnosta riippumaton media ja sen ulkomaiset tukijat vuosina 1991-2000
Author: Leskinen, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12787
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tutkimuskohde on valtiollisten, kansainvälisten toimijoiden sekä kansalaisjärjestöjen tuki toisen valtion medialle. Tämä mediatuki oli osa laajempaa ulkovaltojen mediainterventiota. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää mitkä olivat Serbian itsenäisen median selviytymisstrategiat oman maansa hallinnon sekä ulkomaisten tukijoidensa ristipaineessa. Tutkimuksen ajanjakso on vuodet 1991-2000, jolloin Serbiassa oli vallassa Slobdan Miloševićin hallinto. Tutkimuksen viitekehys muodostuu mediainterventiosta ja sitä laajemmasta informaatiointervention käsitteestä. Informaatiointerventiota peilataan tutkimuksessa suhteessa se oikeutukseen, suhteessa käsityksiin valtion suvereniteetista sekä suhteessa voimankäyttöön. Lisäksi tutkimuksen viitekehyksessä käsitellään informaation käytännön ilmentymiä: julkista diplomatiaa ja median kehittämistä kohdemaassa. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan Serbian hallinnosta riippumattoman median toimintaedellytyksiä tutkimusjaksolla sekä erityisesti yhden median, radio- ja tv-asema B92:n toimintaa samalla jaksolla. Empiirisessä osassa myös käsitellään mediatukea myöntäneiden tahojen toimintatapoja ja mediatukipolitiikkaa Serbiassa. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Sitä varten tehdyt haastattelut olivat metodologialtaan teemahaastatteluja Työn keskeisintä lähdeaineistoa ovat Monroe E. Pricen ja Mark Thompsonin toimittama, 1990-luvun sotien mediainterventioihin ankkuroituva Forging Peace, mediatukea myöntäneiden tahojen raportit sekä Serbian lähihistoriaa käsittelevät teokset. Tutkimuksen empiirinen aineisto on Belgradissa vuonna 2005 kerätty haastattelumateriaali. Tutkimuksen alussa muodostetut kaksi hypoteesia saivat vahvistuksen tutkimuksessa. Niiden mukaan mediatuen laajuudella ja sen saamisella oli yhteys kansainvälispoliittiseen tilanteeseen. Mediatuki ei kuitenkaan ollut avoimesti ehdollista. Tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät Serbian hallinnosta riippumattoman median toimintastrategioihin. Mediat hakivat liittolaisia kotimaasta ja ulkomailta. Ne pyrkivät saamaan huomiota sekä omalle toiminnalleen että kokemilleen vääryyksille. Mediat pyrkivät jatkamaan toimintaansa tavalla tai toisella, olosuhteista huolimatta. Erityisesti elektroninen media hyödynsi modernia viestintäteknologiaa mahdollisuuksiensa mukaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: media
interventio
Serbia
informaatiosodankäynti
konfliktit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record