Tulliliiton muodostamisen tai laajentamisen hyvinvointivaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12812
Title: Tulliliiton muodostamisen tai laajentamisen hyvinvointivaikutukset
Author: Harjula, Ilkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12812
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan miten uuden tulliliiton muodostaminen tai olemassa olevan tulliliiton laajentaminen vaikuttaa hyvinvointiin sekä tulliliiton jäsenmaissa että tulliliiton ulkopuolelle jäävissä maissa. Hyvinvointierojen havainnollistaminen suoritetaan edustavan kuluttajan hyötyfunktion avulla. Hyvinvointierojen selvittäminen tapahtuu simuloimalla tulliliiton mahdollisten ulkotullipolitiikkojen sekä tulliliiton ja ulkopuolisten maiden välisen vaihtosuhteen vaikutuksia, joilla on suora yhteys edustavan kuluttajan kokemaan hyötyyn. Uuden hyötytason selvittyä, sitä verrataan ennen tulliliiton muodostamasta vallineeseen edustavan kuluttajan kokemaan hyötyyn. Tutkielmassa käytettävä malli on esitetty Håkan Nordströmin artikkelissa Customs Unions, Regional Trading Blocks and Welfare, joka puolestaan on kehitelty edelleen Paul Krugmanin vuonna 1991 ja 1993 esittämistä malleista. Mallin esittely aloitetaan johtamalla perusmalli, jonka tarkoituksena on perusoletusten esittelyn ohella edustavan kuluttajan hyötyfunktion määritteleminen. Erilaisten oletusten avulla luodaan mallimaailma, jossa kaikki, täysin symmetrisiksi oletetut maat käyvät ristikkäiskauppaa keskenään hieman erilaistetuilla hyödykkeillä monopolistisen kilpailun vallitessa. Mallimaailma on huomattavan yksinkertaistettu erittäin rajoittavilla oletuksilla, jotta turvataan yksiselitteisten tulosten saanti. Soveltamalla yrityksen ja kuluttajan teorioita johdetaan mallimaailman edustavalle kuluttajalle hyötyfunktio, jota käytetään hyvinvointierojen mittaamiseen simuloimalla. Kuluttajilla oletetaan olevan identtiset preferenssit, joita kuvataan CES-hyötyfunktiolla. Monopolistisen kilpailun ja muiden oletusten johdosta yritykset ovat tilanteessa, joka johtaa Bertrand-kilpailuun ja Nash-tasapainoon. Perusmallin esittelyn jälkeen mallia laajennetaan siten, että mahdollistetaan tulliliiton muodostaminen. Tällöin tulliliiton muodostavat maat poistavat tullit keskinäiseltä kaupaltaan ja asettavan yhteisen ulkotullin suhteessa tulliliiton ulkopuolelle jääviin maihin. Ulkotullin hyvinvoitivaikutusten tarkastelua varten oletetaan tulliliiton käyttävän yhtä kolmesta mahdollisesta tullipolitiikasta, jotka ovat seuraavat: (1) tulliliiton oletetaan asettavan optimiulkotullin, joka maksimoi tulliliiton jäsenmaiden kuluttajien hyvinvoinnin, (2) tulliliiton oletetaan noudattavan GATTin artikla 24:n mukaista ulkotullitasoa, joka on keskiarvo tulliliiton maiden tulleista, jotka olivat voimassa ennen tulliliiton muodostamista, (3) tulliliiton oletetaan noudattavan hyväntahtoista politiikkaa, johon sisältyy ajatus, ettei kaupan rakenne ja siten vaihtosuhde tulliliittoon liittyvien ja ulkopuolelle jäävien maiden välillä muutu. Simuloinnissa lasketaan edustavalle kuluttajalle hyötyfunktio edellä mainittujen kolmen tullipolitiikan tapauksissa huomioimalla myös vaihtosuhteen muutokset. Tässä yhteydessä tullaan myös selvittämään miten tulliliiton suhteellisen koon kasvaessa vaihtosuhde muuttuu tulliliitolle edullisemmaksi. Samoin osoitetaan, että tulliliiton laajentuessa myös tullitaso kasvaa tulliliiton noudattaessa kahta ensimmäistä edellä mainittua tullipolitiikkaa.Tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on osoittaa, että yleisesti ottaen tulliliiton sisäisen hyvinvoinnin kasvu tapahtuu suurimmalta osaltaan ulkopuolisten maiden kustannuksella. Edelleen osoitetaan, että tulliliiton saavuttaessa niin sanotun kriittisen pisteen, sillä ei ole enää kannustinta ottaa uusia jäseniä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tulliliitot - vaikutukset - hyvinvointi
edustava kuluttaja - hyötyfunktio
ulkotulli
vaihtosuhde


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record