Euroopan unionin ja ASEANIN väliset suhteet : Poliittisen ulottuvuuden ja yhteistyön haasteet. Euroopan unionin yhteistyöprojektit ASEAN-maissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12817
Title: Euroopan unionin ja ASEANIN väliset suhteet : Poliittisen ulottuvuuden ja yhteistyön haasteet. Euroopan unionin yhteistyöprojektit ASEAN-maissa
Author: Lindblad, Silja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-12-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12817
Thesis level: master's thesis
Abstract: Maailmantaloudessa kolme merkittävintä toimijaa ovat toisen maailmansodan jälkeen olleet Pohjois-Amerikka, Euroopan unioni sekä Pohjois- ja Kaakkois-Aasian alueet. Nämä kolme aluetta hallitsevat nykyisin lähes täysin maailman teollisuustuotantoa, kauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia ja vientiä. Tulevaisuudessa näiden alueiden vaikutuspiiri laajenee entisestään. Globalisaatiokehityksen myötä maailman talous on yhä tiiviimmin kietoutunut alueiden, valtioiden, monikansallisten yritysten ja kansainvälisten organisaatioiden väliseksi verkostoksi, jossa kaikki tekijät ovat tavalla tai toisella toisistaan riippuvaisia mutta samalla myös haavoittuvaisempia erilaisille talouden negatiivisille heilahduksille ja vaikutuksille. Erilaisten kansainvälisten toimijoiden ja järjestöjen määrällinen kasvu yhdessä uusien globalisaation muodostamien yhteenliittymien kanssa on laajentanut kansainvälisten suhteiden laatua ja tuonut kuvioon mukaan yhä monimutkaisempia piirteitä kansainvälisten taloussuhteiden hallintaan. Tässä pro gradu -työssä tarkastellaan Euroopan unionin ja Kaakkois-Aasian maiden järjestön, ASEANin välistä yhteistyötä viime vuosikymmenten aikana. Yhteistyö on ollut suurelta osin taloudellista käsittäen kaupan ja teollisuuden alat. Viime aikoina varsinkin Euroopan unioni on halunnut voimakkaastikin tuoda yhteistyölle myös poliittisia ulottuvuuksia ja uusia muotoja. Maastrichtin sopimuksen myötä EU alkoi muuttaa reaktiivista ulkopolitiikkaansa aktiiviseksi. Vuonna 1994 unioni esitteli uuden Aasia-strategiansa, jonka avulla EU pyrki koordinoimaan taloussuhteitaan ja kauppapolitiikkaansa Aasiaan. EU:n päätavoitteet ovat sen etujen varmistaminen ja saavuttaminen alueella, Aasian talouskasvusta hyötyminen, aktiivisuus ja Aasian kansainvälisen merkityksen kasvun huomioiminen. Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen Aasia-strategia käsitti talouskysymysten rinnalla uudenlaisia aiheita, joita olivat poliittisen vuoropuhelun lisääminen, oikeusvaltiokehityksen ja demokratian edistäminen. Poliittisen vuoropuhelun tärkeimpiä aiheita ovat asevalvonta ja joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen, ihmisoikeudet ja huumekaupan valvonta. EU:n ja ASEANin välisen yhteistyön konkreettisia ilmenemismuotoja on pyritty tutkielmassa hahmottamaan erilaisten ympäristöprojektien ja siihen liittyvien yhteistyömuotojen avulla. Tutkimuksen perusteella EU:lla näyttäisi olevan suhteellisen vahva asema ASEANin alueella tehtävässä ympäristöohjelmien täytäntöönpanossa. Alueelle on perustettu EU:n avustuksella ja ASEAN-maiden yhteistyön avulla useita ympäristöteknologian ja tutkimuksen keskuksia. Lisäksi Euroopan investointipankki on ollut mukana rahoittamassa yhteistyöhankkeita eri puolilla Aasiaa. Monet hankkeista ovat liittyneet ympäristön tutkimukseen tai ympäristön parantamiseen liittyvään toimintaan ja tiedottamiseen. Aasian alueella riittää EU:lle monta vahvaa kilpailijaa, nouseva Kiina ja kansainvälisen politiikan vahvin toimija, Yhdysvallat. EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisessä on vielä monia tavoitteita. Unioni on vahva toimija kansainvälisessä taloudessa, mutta sen toivottaisi olevan sitä myös kansainvälisessä politiikassa. EU:n asema varteenotettavana neuvottelukumppanina maailmanpolitiikassa Yhdysvaltojen rinnalla on EU:n tulevaisuuden kannalta entistä tärkeämpää.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
ASEAN
taloudellinen yhteistyö
poliittinen vuoropuhelu
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record