Tarjolla kansainvälistä korkeakoulutusta? Oppiaineiden näkökulma opintojen kansainvälisyyteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12850
Title: Tarjolla kansainvälistä korkeakoulutusta? Oppiaineiden näkökulma opintojen kansainvälisyyteen
Author: Nikula, Pii-Tuulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-12-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12850
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkastelukohteena ovat yliopisto-opintojen kansainväliset elementit. Työssä tuodaan esille Helsingin yliopiston oppiaineiden henkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia siitä, miten kansainvälisyys yleensä oppiaineessa ymmärretään, miten erilaiset opintojen kansainväliset elementit tutkintoon sopivat ja minkälaiselta tulevaisuus tässä suhteessa näyttää. Tarkoitus on myös etsiä ja tehdä ymmärrettäviksi syitä oppiaineiden välisiin eroavuuksiin sekä verrata opetusministeriön asettamia tavoitteita niiden käytännön toteutukseen. Suomessa koulutuksen kansainvälistämisen voi nähdä kansallisena strategiana, jolla pyritään parantamaan oman maan asemaa globalisoitumisen aikana. Tutkimus osallistuu korkeakoulutuksen kansainvälistämisen tarpeesta käytävään keskusteluun, mutta toimii myös käytännön apuna tilanteessa, jossa Bolognan prosessi on tuomassa muutoksia tutkintorakenteisiin. Tässä muutoksessa tulisi opintojen kansainvälisyyden saada lisää huomiota. Tutkimus lähtee liikkeelle yliopistosta monenlaisten toimintojen ja ulottuvuuksien yhteenliittymänä, jonka vuoksi yleispätevien ohjausmallien soveltaminen ei ole mielekästä. Myös oppiaineiden vahva asema opintojen kansainvälisyyden järjestämisessä otetaan huomioon. Tutkimuksen yhdeksän oppiainetta valittiin Erasmus-opiskelijavaihtomäärien perusteella niin, että mukaan tuli sekä opiskelijavaihdossa aktiivisia että passiivisia oppiaineita. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että näytteeseen kuului eri tieteenaloja edustavia oppiaineita. Pääaineisto kerättiin haastattelemalla joko oppiaineen professoria tai kansainvälisten asioiden vastaavaa. Kansainvälisistä elementeistä käsiteltiin henkilöliikkuvuutta, kielten opiskelua, vieraskielisen kirjallisuuden ja opetuksen asemaa, sekä tutkinnon ja opetuksen samankaltaisuutta eri maissa. Erityishuomio kiinnittyi opiskelijavaihtoon. Tutkimuksen mukaan suurimmat erot oppiaineiden välillä olivat opiskelijavaihdon ja englanninkielisen opetuksen määrissä. Aktiivisissa oppiaineissa nämä olivat normaali osa toimintaa, kun passiivisissa opiskelijavaihdon tai englanninkielisen opetuksen järjestämiseen ei oltu kovin paljon panostettu. Lähes kaikissa oppiaineissa näytti opiskelijavaihto kuitenkin vakiintuneen opintojen kansainvälisyyden mittariksi. Kotikansainvälisyyden mahdollisuuksia ei erityisen paljon hyödynnetty opintoja suunniteltaessa. Kansainvälisyyden tukemiseksi oppiaineen kansainvälisistä asioista vastaavan pysyvyys ja innokkuus hoitaa ja kehittää asioita näytti keskeiseltä. Lisäksi oppiainetasolla tulisi keskittää huomiota Erasmus-sopimusten määrään ja laatuun sekä oman englanninkielisen opetuksen runsauteen. Suurin vaikutus kansainvälisten elementtien yleisyyteen oli tutkimukseni perusteella kuitenkin oppiaineen luonteella (tieteenala ja tutkinnon muoto). Oppiaineissa oli varsin poikkeavia näkemyksiä siitä, mitä hyötyjä opintojen kansainvälisyydestä on. Opiskelun koulumaisuus ja/tai vapaavalintaisten opintojen määrä vaikuttivat puolestaan opiskelijavaihdon houkuttelevuuteen. Opetusministeriön ja yliopiston tavoitteissa tulisi ottaa enenevästi huomioon oppiaineiden väliset eroavuudet. Oppiainetason arvostuksiin vaikuttaminen on vaikeaa, joten nopeita muutoksia ei kannata edes tavoitella. Nykytoimien lisäksi oppiaineita voisi kuitenkin aktiivisesti kannustaa pohtimaan opintojensa kansainvälisten elementtien määrää ja merkitystä tutkinnossa. Tärkeää tämä olisi varsinkin tilanteessa, jolloin tutkinnon rakenteeseen ja sisältöön ollaan tekemässä muutoksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: opinnot - opiskelu - kansainvälisyys
opiskelijavaihto - opetus - oppiaineet
korkeakoulupolitiikka
korkeakouluopiskelu - korkea-asteen koulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record