Effektiv interaktion mellan ett team och dess omgivning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12880
Title: Effektiv interaktion mellan ett team och dess omgivning
Author: Gabrielsson, Beata
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2000-04-19
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/12880
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: I detta pro gradu arbete behandlas effektivt teamarbete ur ett externt perspektiv (Ancona 1987). Det externa perspektivet fokuserar på centrala och komplexa relationer som uppstår mellan ett team och dess omgivning. Forskningsintresset är fokuserat på hur en organisation påverkar gruppen samt på hur gruppen påverkar organisationen. Enligt det externa perspektivet påverkas teamarbetets effektivitet av hur ett team reglerar sin interaktion med omgivningen. Därmed är det viktigt att ett team kan styra sin interaktion med sin omgivningen på ett effektivt sätt. Den teoretiska referensramen utgår ifrån Sundströms, De Meuses och Futrells omfattande modell (1990). Modellen behandlar den organisatoriska kontexten, teamets inre gruppdynamik och teamets s.k. gränser. Gränserna styr och reglerar den interaktion som sker mellan den organisatoriska kontexten och teamets medlemmar. Alla dessa tre komponenter -kontexten, gränserna och teamet- anses påverka teamarbetets effektivitet. I detta pro gradu arbete står gränserna, som styr ett teams interaktion med omgivningen, i fokus för intresset. Sundströms, De Meuses och Futrells modell kompletteras av Anconas och Caldwells (1990a, 1990b, 1992) studier om effektiv reglering av interaktion. Den empiriska delen i pro gradu arbetet utfördes som en enkel omslutande fallstudie. Forskningsmaterialet bestod av nitton intervjuer, organisationens egna effektivitetsmätare samt av andra relevanta dokument. Syftet med undersökningen var att undersöka hur två team reglerar sin interaktion med omgivningen samt om det existerar ett samband mellan interaktionen och teamarbetets effektivitet. Detta gjordes utgående från den teoretiska referensramen, som klart styrde undersökningens struktur. Efter datainsamlingen analyserades materialet. På basen av analysen och med stöd av referensramen, gjordes antaganden om de undersökta teamens effektivitet. Därefter jämfördes undersökningens resultat med organisationens egna effektivitetsmätare. Effektivitetsmätarna gav stöd för den egna undersökningen. Därmed ser det ut att existera ett samband mellan aktiv interaktion och effektivt teamarbete.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: tiimityö
vuorovaikutus
ympäristö
mallintaminen
teamarbete
interaktion
modeller


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record