Eloonjäämispuut ja Survon uusi SURVIVAL-moduli, Analyysi välilevytyrän uusintaleikkausriskiin vaikuttavista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12910
Title: Eloonjäämispuut ja Survon uusi SURVIVAL-moduli, Analyysi välilevytyrän uusintaleikkausriskiin vaikuttavista tekijöistä
Author: Huuhko, Kim
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2002-11-04
URI: http://hdl.handle.net/10138/12910
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aihe on eloonjäämispuut ja Survon uusi SURVIVAL-moduli. Eloonjäämispuut ovat tavallisten regressiopuiden yleistys elinaika-analyysin käsittelemille sensuroiduille aineistoille ja SURVIVAL-moduli on erään tällaisen eloonjäämispuun sovellus Survo-käyttöympäristöön. Elinaika-analyysi on tilastotieteellinen menetelmäperhe, jonka avulla tutkitaan jonkin tietyn ennalta määrätyn tapahtuman tapahtumistodennäköisyyttä ja aikaa, joka tutkittavan populaation yksilöillä kuluu seurannan alusta tähän tapahtumaan. Kiinnostuksen kohteena on näiden aikojen jakauma yhden ryhmän sisällä tai näiden jakaumien vertailu useamman eri ryhmän välillä. Usein ollaan kiinostuneita myös mahdollisten selittävien tekijöiden vaikutuksesta tähän jakaumaan. Elinaika-analyysin keskeisin erikoisuus ovat sensuroidut havainnot, eli yksilöt, joille syystä tai toisesta ei tapahdu tutkittavaa tapahtumaa kyseisen seurantajakson aikana. Tavallisista regressiomenetelmistä poiketen elinaika-analyysi ottaa huomioon myös näiden sensuroitujen havaintojen sisältämän informaation. Elinaika-analyysin keskeisintä funktiota eloonjäämimisfunktiota voidaan estimoida monin eri tavoin. Yleisimpiä estimaattoreita ovat parametriset jakaumamallit, Coxin semiparametrinen verrannollisten hasardien malli sekä ei-parametriset estimaattorit kuten elinajantaulu ja Kaplan-Meier-estimaattori. Näistä estimaattoreista Coxin malli ja parametriset jakaumamallit sisältävät myös mahdollisuuden arvioida mahdollisten selittävien tekijöiden vaikutusta tapahtuma-aikojen jakaumaan regressioanalyysin keinoin. Nämä mallit sisältävät kuitenkin vahvoja oletuksia eloonjäämisfunktion tai sitä vastaavan hasardifunktion mallista. Tämän vuoksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on kehitetty myös ei-parametrisia regressiomenetelmiä, joita nämä rajoittavat oletukset eivät sido. Näihin menetelmiin kuuluvat muun muassa niin sanotut eloonjäämispuut. Useissa tilastollisissa ohjelmistoissa on mukana joitain parametrisia malleja sekä Coxin malli. Yleisimmin käytössä olevissa ohjelmistoversioissa ei kuitenkaan ole ollut täysin ei-parametrisiin puumalleihin perustuvia menetelmiä. Tämän vuoksi olen ohjelmoinut erään tällaisen eloonjäämispuumallin Survo-käyttöympäristöön. Varsinkin yhdessä muiden menetelmien kanssa käytettynä se tarjoaa tehokkaammat ja monipuolisemmat työvälineet eloonjäämisaineistoja tutkivalle tilastotieteilijälle. Lopuksi elinaika-analyysiä ja nimenomaan ohjelmoimaani SURVIVAL-modulia käytetään lannerangan välilevytyräleikkauksessa olleiden potilaiden uusintaleikkausriskin ja siihen vaikuttavien tekijöiden arvioimiseen. Tutkittava aineisto on poimittu STAKES:in ylläpitämästä potilaiden hoitoilmoitusrekisteristä ja se käsittää kaikki Suomessa vuosina 1987-1998 suoritetut välilevytyräleikkaukset. Tutkimus osoitti, että eloonjäämispuumallit ovat tehokas ja monipuolinen väline aineiston pilkkomiseen ja havaintojen luokitteluun kulloinkin kiinnostuksen kohteena olevan vastemuuttujan, eli tässä tapauksessa uusintaleikkausriskin, suhteen. Tutkittavan aineiston muuttujista pienin välilevytyrän uusintaleikkausriski oli yli 50 vuoden ikäisenä leikatuilla ja suurin yliopistollisten keskussairaaloiden neurokirurgien leikkaamilla potilailla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: elinaika-analyysi
eloonjäämispuut
välilevytyrä
iskias
uusintaleikkausriski
Survo - SURVIVAL-moduli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record