Puolueiden ja joukkotiedotusvälineiden vaaliagendat vuoden 1999 eduskuntavaaleissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12949
Title: Puolueiden ja joukkotiedotusvälineiden vaaliagendat vuoden 1999 eduskuntavaaleissa
Author: Aura, Vappu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2000-04-19
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12949
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Sekä puolueet että joukkotiedotusvälineiden rooli politiikassa ovat suuresti muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Äänestäjistä on tullut yhä liikkuvampia ja puolueet ovat muuttuneet yhä enemmän ’vaalipuolueiksi’. Näin vaalikampanjasta on tullut yhä ratkaisevampia tapahtuma vaalien lopputulosten kannalta. Median vallasta julkisen agendan muodostajana on erilaisia käsityksiä: Agenda-setting-teoria painottaa joukkotiedotusvälineiden valtaa sekä kansalaisten että poliitikkojen asialistan laatijana. Agenda-building-teoria painottaa kuitenkin myös muita instituutioita, mm. puolueita agendan muodostajina. Tämä teorian mukaan agendan muodostuminen on kollektiivinen ja vastavuoroinen prosessi ja siinä tapahtuu useita takaisinkytkentöjä. Eduskuntavaaleissa puolueilla ja medialla on erilaisia keinoja kun ne molemmat pyrkivät hallitsemaan agendaa vaalikampanjan aikana: puolueet pyrkivät tuomaan esille itselleen edullisia asioita ja joukkotiedotusvälineet luomaan ristiriitoja, kilpailuasetelmia ja mielikuvia. Puolueiden agendan ilmentäjinä analysoidut vaaliohjelmat sisälsivät huomattavasti vähemmän erilaisia kilpailuasetelma- ja mielikuvakysymyksiä kuin Helsingin Sanomien vaaliaiheiset artikkelit tai television vaaliohjelmat. Eniten tällaisia kilpailuasetelma- ja mielikuvakysymyksiä oli Helsingin Sanomissa. Sanomalehti onkin väline, jota lähden pääsee kaikkein vähiten kontrolloimaan. Television vaalikeskusteluissakin poliitikot ovat itse enimmäkseen äänessä ja voivat siten johtaa keskustelua haluamiinsa asiakysymyksiin. Asiakysymyksissä kaikilla kolmella agendalla erottui selvästi kolmen kärki: eniten huomiota saivat talouspolitiikka, sosiaaliset kysymykset ja työmarkkinapolitiikka. Kaikki kolme analysoitua puoluetta, kokoomus, Sdp ja keskusta tosin yrittivät vaaliohjelmissaan painottaa eniten niin sanottuja ’pehmeitä arvoja’ mutta joukkotiedotusvälineissä taloudelliset kysymykset olivat selvästi suosituin asiakysymys. Puolueiden samanlaistumiselle ei aineistosta löytynyt yksiselitteistä tukea. Puolueiden vaaliohjelmien ja joukkotiedotusvälineiden vaaliagendojen väliset erot olivat kuitenkin niin suuria, että joukkotiedotusvälineiden valta määrätä vaalien agendaa näyttäisi olevan melko voimakas. Vaalien jälkeen tehdyssä hallitusohjelmassa eri asiakysymykset saivat huomattavasti tasapuolisemmin huomiota kuin joukkotiedotusvälineissä ja sosiaaliset kysymykset nousivat jälleen tärkeimmäksi asiakysymykseksi. Siinä mielessä hallitusohjelman, politiikan tuloksen, agenda muistutti enemmän puolueiden vaaliohjelmia kuin joukkotiedotusvälineiden agendaa. Nykyiset asiakysymykset ja niissä puolueiden kannanotot eivät jakaannu enää oikeisto-vasemmisto akselilla eivätkä muullakaan puolueita perinteisesti erottavalla akselilla. Eri asiakysymyksissä otetut positiot eivät enää ole voimakkaasti sidoksissa puolueisiin. Näin puolueiden viesti saattaa hämärtyä ja äänestäjän on yhä vaikeampi hahmottaa poliittista kenttää: politiikka voidaan kokea vaihtoehdottomaksi. Puolueiden tulisi vaalikampanjoissaan tarjota äänestäjälle enemmän selkeitä vaihtoehtoja.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: vaalikampanjat
puolueet
eduskuntavaalit
agenda
joukkoviestimet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record