A Short Course of Stalinism : Finns at the International Lenin School, Moscow, 1926-1938

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12994
Title: A Short Course of Stalinism : Finns at the International Lenin School, Moscow, 1926-1938
Author: Krekola, Joni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2006-10-21
URI: http://hdl.handle.net/10138/12994
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: This study of the Finns at the International Lenin School (ILS) reflects history of the Soviet Union during Stalin's era, history of the Communist International (Comintern) as well as history of Finnish communism. The life span of the ILS (1926–1938) matches up with creating and establishing the power structures of Stalinism. Both the ILS and Finnish Communism in the USSR became casualties of the Great Terror (1937–1938). After the WW2, however, the Soviet education was appreciated inside the Communist Party of Finland (CPF). If Finland would have become People's Democracy, the former ILS students would have composed the inner circle of the new 'democratic' government. The Finnish teachers of the ILS were leaders of the CPF that was headquartered in Moscow. At the ILS studied in total 141 Finnish communists. The purpose of the ILS was to educate the communist parties' leading stratum of functionaries. They were supposed to internalize current values, methods and discipline of the Bolsheviks. This study evaluates the effects of the total school experience on the Finns that often ended in another total institution in Finland: prison. The curricula of the ILS consisted of theory of Marxism-Leninism, party history, political economics and themes of campaigns of Stalinism. The ILS year included participation in Bolshevik party life and practical work. During summer excursions (praktikas) the students could acquaint themselves with building of socialism in the Soviet Republics. At the ILS, intention to ideological moulding was not hidden. The students were supposed to adopt the Stalinist identity of the professional revolutionaries of the era. The ILS was saturated with ideology and propaganda. This study analyzes especially uses of history as vehicle of ideological standardisation and as instrument of power. Stalin contributed personally to shortcomings of history writing of the communist party. Later he supervised writing of the inclusive handbook of communism, 'History of the All-Union Communist Party. Short Course'. Special attention will be paid to the effects of Stalin's intervention at the ILS and inside the CPF. The life of the Finns at the ILS and outside the school is described at grass roots. The dividing line between personal and political is analyzed by charting emotional, intimate and bodily experiences of the Finns of the ILS. The fates of the ILS Finns after the studying or teaching period in Moscow are explored in detail. The protagonist among the teachers is Yrjö Sirola that was called 'father of the CPF cadres'. The Finnish ILS teachers and the formed students that had remained in the USSR were most severely hit by the Great Terror. The Soviet education had most importance in Finland of post WW2 period. The training at the ILS, however, did not contribute to revolution in Finland. The main heading of the study, 'A Short Course of Stalinism', crystallises interpretation of the ILS as seat of learning of ideological unity of Stalinism. On the other hand, the title includes a statement of incompleteness of the Stalinist education if the schooling at the ILS had remained in one year.Tutkimus Lenin-koulun suomalaisista on Stalinin kauden Neuvostoliiton, Kommunistisen internationaalin sekä suomalaisen kommunismin historiaa. Etenkin 1930-luvun osalta se on häviäjien historiaa, sillä terrorivuosina Lenin-koulu lakkautettiin ja suomalainen kommunismi Neuvostoliitossa lyötiin maan rakoon. Toisen maailmansodan jälkeen neuvostokoulutetuilla oli nostetta: jos Suomesta olisi tullut kansandemokratia, he olisivat muodostaneet uuden 'demokraattisen' hallinnon sisäpiirin. Lenin-koulun suomalaiset vaikuttivat suomalaisen kommunismin kahdessa kotimaassa, Neuvostoliitossa ja Suomessa. Opiskelijat tulivat yleensä Suomesta, jonka puoluetyöhön heidät pyrittiin palauttamaan koulutuksen jälkeen. Lenin-koulun suomalaisen sektorin opettajat olivat Suomen kommunistisen puolueen (Skp) johtavia emigranttikommunisteja. Suomalaisten pääjoukon opiskelua Moskovassa sävytti kapitalismin maailmanlaajuinen kriisi ja sosialismin rakentaminen neuvostomaahan viisivuotissuunnitelmien tahdissa. Lenin-koulun elinkaari (1926–1938) on jokseenkin yhteneväinen Stalinin valtajärjestelmän luomis- ja vakiinnuttamisvaiheen kanssa. Moskovan kansainvälisessä Lenin-koulussa opiskeli yhteensä 141 suomalaiskommunistia. Lenin-koulun tavoitteena oli kouluttaa kommunistipuolueiden johtoon työntekijöitä, jotka olisivat sisäistäneet bolševikkien arvot, menetelmät ja kurikäsitykset. Lenin-koulusta valmistui ammattivallankumouksellisia, mutta vallankumouksellisuuden sisällöt vaihtelivat. Tutkimuksessa arvioidaan Lenin-koulun koulutuskokemuksen vaikutuksia suomalaisiin, jotka Suomessa yleensä päätyivät toiseen totaaliseen laitokseen, vankilaan. Lenin-koulussa opiskeltiin lähinnä marxismi-leninismin teoriaa, historia-aineita, poliittista taloustiedettä sekä stalinismin kampanjaluonteisempia teemoja. Lukuvuoteen kuului puolue-elämän opiskelua sekä neuvostotasavaltoihin suuntautuneita praktiikkaretkiä, joilla tutustuttiin sosialismin rakentamiseen käytännössä. Ideologisen vaikuttamisen pyrkimystä ei salattu: opiskelijoiden oli omaksuttava aikakautensa ammattivallankumouksellisten stalinistinen identiteetti. Lenin-koulu oli ideologian ja propagandan kyllästämä oppilaitos. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti historian käyttöä ideologisen yhdenmukaistamisen ja vallan välineenä. Stalin puuttui henkilökohtaisesti puoluehistorian puutteisiin ja kirjoitutti lopulta kaikenkattavan kommunismin käsikirjan. Intervention vaikutuksia arvioidaan sekä Lenin-koululla että suomalaiskommunistien keskinäisissä välienselvittelyissä. Tutkimuksessa kuvataan suomalaisten opiskelua ja puolue-elämää Lenin-koululla sekä sen ulkopuolella mahdollisimman 'matalalla' ruohonjuuritasolla. Henkilökohtaisen ja poliittisen välistä rajanvetoa analysoidaan kartoittamalla Lenin-koulun suomalaisten tunnevaltaisia, intiimejä ja ruumiillisia kokemuksia. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten vaiheita opiskelujakson ja Lenin-koulun lakkauttamisen jälkeen. Opettajista eniten huomiota saa Yrjö Sirola, Skp:n 'kaaderien isä'. Stalinin terrorin uhreiksi valikoituivat lähinnä opettajat sekä neuvostomaahan asettuneet entiset opiskelijat. Neuvostokoulutuksella oli painoarvoa Skp:ssä toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella, mutta Lenin-koulun opeilla ei kyetty edistämään vallankumousta Suomessa. Tutkimuksen pääotsikko 'Stalinismin lyhyt kurssi' kiteyttää tulkinnan Lenin-koulusta Stalinin kauden ideologisen yhtenäisyyden opinahjona. Toisaalta siihen sisältyy väite stalinistisen koulutuksen keskeneräisyydestä, mikäli kurssitus Lenin-koululla jäi yhteen vuoteen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Sirola, Yrjö
political history – Finland – 1920-1930s
political history - communism
Communist International
Communist Party of Finland – education
International Lenin School – students
International Lenin School – teachers
International Lenin School – finns
Stalinism
poliittinen historia – Suomi – 1920-1930-luku
poliittinen historia - kommunismi
Kommunistinen internationaali
Suomen kommunistinen puolue – koulutus
SKP
Lenin-koulu – opiskelijat
Lenin–koulu - opettajat
Lenin-koulu - suomalaiset
historiapolitiikka - stalinismi
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 49.39Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.64Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record