Keiden kaupunki? Tutkimus asuntojen hintojen noususta ja sen vaikutuksista Helsingissä 1990-luvun lopulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12995
Title: Keiden kaupunki? Tutkimus asuntojen hintojen noususta ja sen vaikutuksista Helsingissä 1990-luvun lopulla
Author: Korvenranta, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2001-03-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12995
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on Suomen kodinomistusvaltaisuuden, asuntojen hintojen nousun sekä kasvukeskuksiin kohdistuvan muuttoliikkeen kautta selvittää sitä, keiden kaupunki Helsinki on 1990-luvun lopulla ja tulevaisuudessa sekä millä ammattiryhmillä on varaa ostaa asunto Helsingistä. Keskeisenä tutkimusongelmana on se, onko jotkut ammatti- tai tuloryhmät suljettu pois Helsingistä 1990-luvun lopulla sen vuoksi, ettei heillä ole asuntojen hintojen ja vuokrien nousun seurauksena varaa asua täällä, vaikka heille löytyisikin töitä. Aluksi tarkastellaan eri tutkimusten kautta Suomea kodinomistusyhteiskuntana, sekä sitä, mitä muita asumisen vaihtoehtoja Suomessa on tarjolla. Tämän jälkeen käydään läpi asuntojen hintoihin ja niiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä sekä tarkastellaan asuntojen hintojen ja vuokrien nousua Helsingissä 1990- luvulla. Seuraavaksi kuvaillaan Helsinkiä kasvukeskuksena ja selvitetään keitä Helsinkiin muuttaa ja keille täällä nyt olisi erityisesti töitä. Laskelmien avulla tutkitaan sitä, millä neljään eri tuloryhmään jaetuilla ammattiryhmillä on varaa ostaa asunto Helsingistä ja miltä Helsingin osa-alueelta. Tämän jälkeen pohditaan keiden kaupunki Helsinki on nyt ja tulevaisuudessa. Tarkasteltaessa laskelmien tuloksia voidaan todeta, että eri ammattiryhmät ovat eriarvoisessa asemassa pyrkiessään Helsinkiin asumaan. Tuloryhmiin jaettujen ammattiryhmien välillä ilmeni selkeitä eroja siinä, kellä heistä on varaa ostaa asunto Helsingistä ja miltä Helsingin osa-alueelta. Ryhmät voitiin maksukykynsä perusteella jakaa poissuljettuihin, väliinputoajiin, mahdollisuuksien ryhmään sekä etuoikeutettuihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kodinomistusyhteiskunta
Helsinki
asuntojen hintojen nousu
1990-luku
poissulkeminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record