Itsensä toteuttavat valuuttakriisit koordinointipelien viitekehyksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13005
Title: Itsensä toteuttavat valuuttakriisit koordinointipelien viitekehyksessä
Author: Räsänen, Rami-Samuli
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-04-20
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13005
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan itsensä toteuttavien valuuttakriisien kuvaamista koordinointipeleillä. Tutkielman alussa tarkastellaan lyhyesti sekä peliteoriaa että työn ongelmanasettelun näkökulmasta spekulatiivisen hyökkäyksen etenemistä. Koordinointipelejä tarkastellaan suppeasti suhteessa varhaisempiin valuuttakriisimalleihin. Tutkielman painopiste on Morrisin ja Shinin valuuttakriisimallissa. Spekulatiivinen hyökkäys voidaan tulkita spekulanttien koordinointiongelman ratkaisuksi. Spekulatiivisen hyökkäyksen taustalla vaikuttavat spekulanttien toimintojen muodostuminen strategisiksi komplementeiksi. Spekulatiiviseen hyökkäykseen liittyvää teoreettista problematiikkaa tarkastellaan myös Rubinsteinin mukaisesti koordinoidun hyökkäyksen ongelman kontekstissa. Yleensä valuuttakriisikirjallisuudessa spekulatiivisen hyökkäyksen oletetaan aloittavan valuuttakriisin. Peliteoreettisessa valuuttakriisien mallintamisessa ongelmaksi muodostuvat toisaalta päätöksentekijöiden informaatiota koskevat oletukset, mutta toisaalta taas päätöksentekijöiden koordinointimekanismit. Tutkielmassa tarkastellut mallit poikkeavat sekä informaatiota koskevien oletusten että koordinoinnissa käytettyjen mekanismien suhteen. Valuuttakriisin sanotaan olevan itsensä toteuttava, jos kriisi toteutuu, kun spekulantit uskovat kriisin toteutuvan. Itsensä toteuttavia valuuttakriisimalleja tavanomaisesti jaotellaan sekä usean tasapainon selityksiin että yksikäsitteisen tasapainon malleihin. Obstfeldin usean tasapainon täyden informaation koordinointipeliä tarkastellaan kriittisesti. Usean tasapainon tapauksessa todelliseksi ongelmaksi muodostuu vallitsevan tasapainon valitseminen. Usean tasapainon mallin perusteella on vaikea tehdä politiikkaratkaisuja: toteutuva tasapaino riippuu esimerkiksi auringonpilkuista. Morrisin ja Shinin mallin yksikäsitteiseen tasapainoon päädytään luopumalla peliteoriassa tavanomaisesti käytetystä täydellisen tiedon oletuksesta. Morrisin ja Shinin yksikäsitteisen tasapainon mallin perusteella voidaan suorittaa komparatiivista statiikkaa. Mallista voidaan johtaa itsensä toteuttavan valuuttakriisin ehkäisemiseen vaikuttavia tuloksia. Valuuttakriisien puhkeamiseen voidaan vaikuttaa erilaisilla rajoitteilla, mutta myös osoittamalla spekulanteille keskuspankin sitoutuneisuus ylläpitää valuuttakiinnitystä. Komparatiivisen statiikan tuloksia on arvioitava kriittisesti suhteessa teoreettisen mallin kuvaamaan maailmaan. Toisaalta komparatiivisen statiikan tuloksia on myös arvioitava suhteessa konkreettisten esimerkkien valossa. Tulosten tarkastelussa on oltava varovainen: Morrisin ja Shinin malli on yleisellä tasolla esitettynä sekä yksinkertaistus valuuttakriiseistä että myös lähtöoletuksiltaan jyrkkä. Morrisin ja Shinin mallista onkin kehitetty lisää itsensä toteuttavia valuuttakriisejä peliteoreettisesti selittäviä malleja. Tärkeimmät lähteet: Heinemann (2000), Morris ja Shin (1998, 2002a), Obstfeld (1996), Rubinstein (1989).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: informaatio
peliteoria
spekulatiivinen hyökkäys
valuuttakriisit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record