Suhtautuminen ammattiyhdistysliikkeeseen : Tutkielma työssäolevien asennoitumisesta ay-liikkeeseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13053
Title: Suhtautuminen ammattiyhdistysliikkeeseen : Tutkielma työssäolevien asennoitumisesta ay-liikkeeseen
Author: Murto, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-04-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13053
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa käsitellään suhtautumista ammattiyhdistysliikkeeseen. Miten eri tekijät, kuten sukupuoli, ikäluokka ja koulutus vaikuttavat suhtautumiseen? Työn teoreettisena viitekehyksenä on yksilöllistyminen. Kollektiivisuutta on sanottu ay-liikkeen vahvimmaksi tueksi. Yksilöllistymistä on puolestaan pidetty pahimpana uhkana ay-liikkeen tulevaisuudelle. Tutkielmassa käsitellään myös sosiaalista korporatismia, sillä ay-liikkeellä on ollut siinä suuri rooli. Tutkimuskysymyksenä on työssäolevien suhtautuminen ammattiyhdistysliikkeeseen 1990-luvun loppupuolella. Vielä muutama vuosikymmen sitten ay-liikkeen jäsenmäärät olivat suuria ja ammattiliittoon kuulumista pidettiin tärkeänä. 1990-luvun alun laman jälkeen ay-liikkeen jäsenmäärät ovat kuitenkin kääntyneet selvään laskuun. Syitä tälle on useita. Työllisyyden parantuessa järjestäytymisinto näyttäisi vähenevän. Ay-liikettä ja hyvinvointivaltiota on myös kritisoitu varsin paljon. Lisäksi yksilöllistyminen on vaikuttanut ihmisten suhtautumiseen ay-liikettä kohtaan. Suhtautumista tarkastellaan poikkileikkausaineistolla, joka on vuodelta 1999. Aineisto on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen arkiston julkaisema "Työelämän suhteet, luottamus ja työorganisaatioiden suorituskyky 1999", joka on luovutettu tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön vuonna 2003. Aihetta tarkastellaan tilastollisin menetelmin eri asennekysymysten kautta. Tutkielmassa tarkastellaan suhtautumista ammattiyhdistysliikkeeseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan havaita, että naisten asennoituminen ay-liikettä kohtaan on myönteisempää kuin miesten. Lisäksi vanhemmilla ikäluokilla suhtautuminen on myönteisempää kuin nuoremmilla ikäluokilla. Korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden suhtautuminen ay-liikettä kohtaan on verrattain kielteistä. Näillä ryhmillä on myös havaittavissa yksilöllistymistä suhteessa ay-liikkeeseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ammattiyhdistysliike
asenteet
käsitykset
yksilöllistyminen
sosiaalinen korporatismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record